Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Strona główna » GOPS OLSZTYN » Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wielkość tekstu:A | A | A

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie - z siedzibą przy pl. Piłsudskiego 10 (budynek Urzędu Gminy Olsztyn), tel. (034) 328-59-20 - została powołana Zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Olsztyn z dnia 12 kwietnia 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadania należące do kompetencji Komisji mają bardzo szeroki zakres. Jej działania są skierowane do przedsiębiorców, osób nadużywających alkoholu, ich rodzin i bliskich, ale również dla osób zagrożonych uzależnieniami. Do zadań Komisji należą przede wszystkim:
•    opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałami rady gminy,
•    kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
•    przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia z osobami uzależnionymi,
•    kierowanie osób nadużywających alkoholu na badanie przez biegłego w celu skierowania wniosku do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
•    zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
•    reagowanie w przypadku naruszenia przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych lub dotyczących sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim lub na kredyt/pod zastaw.

W celu udzielania pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin funkcjonuje Punkt Konsultacyjny w Olsztynie, w którym osoby zainteresowane mogą uzyskać konsultacje.

Punkt Konsultacyjny czynny jest 3 razy w miesiącu, w poniedziałki, w godz. od 13°° do 16°°.

Wniosek do pobrania:

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

W czasach międzywojennych w Jaskini Towarnej, zwanej także Jaskinią Niedźwiedzią, znaleziono szczątki niedźwiedzi jaskiniowych i ślady pobytu ludzi ze ...dalej

Jaskinia Towarna
Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018