Koło Gospodyń Wiejskich

Strona główna » Kultura i rozrywka » Koło Gospodyń Wiejskich

wielkość tekstu:A | A | A

 

Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce. Działają we wszystkich województwach, powiatach i gminach w kraju. Pierwsza organizacja kobiet wiejskich w Polsce pn. „Towarzystwo Gospodyń” powstała 1866 r. w Piasecznie na Pomorzu Gdańskim. W 1929 r. powstało pierwsze koło Gospodyń Wiejskich. Obecnie w Polsce działa ok. 25 800 KGW zrzeszając blisko 857 tys. kobiet z terenów wiejskich.  Koła zrzeszone w Krajowym Związku Rolników, Kół i Organizacji Rolniczych reprezentuje Rada Krajowa KGW, której przewodniczącą jest mieszkanka Gminy Olsztyn Bernadetta Niemczyk.

Historia Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Olsztyn sięga  1957 r. Założycielką, oraz pierwszą przewodniczącą była Zofia Hanko, od 1982 r. funkcję tę pełni Pani Bernadetta. 
 
 
Rok 2009 był sprawozdawczo-wyborczym dla Kół Gospodyń Wiejskich.
We wszystkich kołach działających na na terenie Gminy Olsztyn odbyły się zebrania, na których podsumowano działalność kół i wybrano Przewodniczące.
Przewodniczącymi KGW w poszczególnych miejscowościach zostały:
 
 • Biskupice – Alicja Łyszczarz,
 • Kusięta – Wiesława Bajdur,
 • Olsztyn – Bernadetta Niemczyk,
 • Zrębice – Janina Ulrich.

Wybory odbyły się również na szczeblu Gminnej Rady KGW, która składała się dotychczas z przewodniczących Kół. Obecnie została poszerzona o wiceprzewodniczące, a są to:
 
 • Biskupice – Irena Marędowska,
 • Kusięta – Anna Czajkowska,
 • Olsztyn – Edwarda Muskalska,
 • Zrębice – Zdzisława Sztaner.

Działalność KGW koncentruje się na pięciu obszarach:
 1. Działania na rzecz ochrony zdrowia, pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym
 2. Rozwijanie różnych form  przedsiębiorczości wśród kobiet, aktywnych form walki z bezrobociem
 3. Zwiększanie uczestnictwa        
 4. Wsi w kulturze, kultywowanie tradycji, folkloru i sztuki ludowej
 5. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu gospodarstwa domowego.
   
Członkinie KGW czynnie uczestniczą w licznych imprezach organizowanych na terenie wsi, gminy, powiatu i regionu. Są organizatorkami i współorganizatorkami wielu imprez, m. in. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie, Prezentacji i Degustacji Potraw Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych w gminie i powiecie, Gminnego Dnia Matki, Dożynek Gminno-Parafialnych, Powiatowych i Jasnogórskich, Spotkania Opłatkowe dla samotnych i najstarszych mieszkańców gminy. Uczestniczyły w Kongresie Kobiet, Krajowym Zjeździe Delegatów Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, szkoleniach PROW.
 
Wiele działań realizowanych przez członkinie Kół jest opartych na współpracy z władzami samorządowymi, jednostkami oświatowymi, Wspólnotą Gruntową, Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, lokalną służbą zdrowia, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Parafiami.  Gminna Rada KGW ściśle współpracuje z Regionalnym Kołem działającym w Szkole Podstawowej w Olsztynie. Członkinie uczestniczą  w spotkaniach z dziećmi przedszkolnymi i starszą młodzieżą, przekazują im tradycje naszego regionu, oraz piękno stroju ludowego. Członkinie są laureatkami wielu przeglądu, festiwali i prezentacji, biorąc w nich aktywny udział podtrzymują i rozsławiają tradycje, folklor, sztukę ludową, oraz piękno całej olsztyńskiej gminy.
 

Szefowa wszystkich gospodyń

Bernadetta Niemczyk – mieszkanka Olsztyna – została wybrana na drugą kadencję przewodniczącą Rady Krajowej Koła Gospodyń Wiejskich.

Z Kołami Gospodyń Wiejskich jest związana „od zawsze”. Do KGW należały jej babcia i mama. Tradycja jest w rodzinie kontynuowana, bo do koła należą także jej synowa i wnuczka. Bernadetta Niemczyk podkreśla, że wbrew wcześniejszym przewidywaniom po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie tylko nie zmalała ilość Kół Gospodyń Wiejskich, ale wręcz odwrotnie, zaczęło ich przybywać.

- Obserwujemy nasilony proces powstawania nowych kół i reaktywowania starych – podkreśla Bernadetta Niemczyk. - W Polsce jest nas w KGW ponad 800 tysięcy!

Za swoją działalność Bernadetta Niemczyk została odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski JS przyznanego 4.11.2010 r. przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.


Nasze gospodynie na seminarium w Warszawie

18 sierpnia br. członkinie KGW z gminy Olsztyn i obszaru działania Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych uczestniczyły w seminarium dotyczącym wdrażania działań PROW.

Seminarium miało na celu przedstawienie informacji nt. aktualnego stanu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem wybranych działań dotyczących: odnowy i rozwoju wsi, scalania gruntów dla rozwoju rolnictwa i leśnictwa czy gospodarowania zasobami wodnymi. Omawiano również problem jakości życia na wsi i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

Delegacja z naszego regionu na czele z Bernadettą Niemczyk, przewodniczącą Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich miały również możliwość wymiany doświadczeń z Markiem Sawickim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ewą Kierzkowską, Wicemarszałkiem Sejmu RP.


Krajowa Konferencja KGW

W dniu 5 września 2011 roku odbyła się Krajowa Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich z udziałem wicepremiera Waldemara Pawlaka oraz wicemarszałka Ewy Kierzkowskiej.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich, w tym również Panie z naszego koła wraz z Bernadetta Niemczyk Przewodniczącą Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich, Krajowego Związku Rolników oraz  Kółek i Organizacji Rolniczych.


Wiejski panel na Kongresie Kobiet!

Członkinie KGW z gminy Olsztyn reprezentowały mieszkanki naszego regionu na III Kongresie Kobiet, który odbył się od 17 – 18 września br. w Sali Kongresowej w Warszawie.

Na spotkaniu omawiano tematy rolnicze, prawne, społeczne i ekonomiczne, z którymi spotykają się kobiety mieszkające na terenach wiejskich.

Jednym z punktów programu był panel poświęcony przedsiębiorczości kobiet wiejskich, prowadzony przez mieszkankę Olsztyna Bernadettę Niemczyk - Przewodniczącą Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich.

Na zakończenie przedmiotowego panelu dyr. Oddziału Częstochowskiego KRUS Irena Łaba, wręczyła Bernadettcie Niemczyk  Jubileuszówą Statuetkę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przyznaną przez Prezesa KRUS Henryka Smolarz.
Z myślą o samotnych...

20 grudnia 2011 r. w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie odbyło się piąte spotkanie opłatkowe przygotowane z myślą o samotnych i najstarszych mieszkańcach naszej gminy.

Wigilijnej modlitwie przewodniczył ks. Prałat Ryszard Grzesik Proboszcz olsztyńskiej Parafii. Serdeczne życzenia świąteczne złożyła uczestnikom spotkania Małgorzata Haładyj zastępca wójta Gminy Olsztyn. Do kolęd akompaniował Walenty Mazur.

Tradycyjnym opłatkiem z zaproszonymi gośćmi podzielili się przedstawiciele organizatorów spotkania: Irena Pluta kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z członkami komisji Mariolą Matysek i Iwoną Michalską Wierusz, Danuta Tomalska dyrektor Gminnego Przedszkola w Olsztynie, Bernadetta Niemczyk gminna przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich.


Bernadetta Niemczyk laureatką "Anielskiej Statuetki"

29 grudnia 2012 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy podsumowującej 2011 r. Bernadetta Niemczyk odebrała Statuetkę "Olsztyńskiego Anioła Stróża" w kategorii: Działalność społeczna i troska o człowieka.Bernadetta Niemczyk

Działając społecznie i troszcząc się o przekazywanie tradycyjnych wartości kolejnym pokoleniom, Bernadetta Niemczyk pełni wiele funkcji. Jest m.in.: Przewodniczącą Krajowej i Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Członkiem Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Wiceprzewodniczącą Społecznej Rady Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Jest również organizatorką i współorganizatorką cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Za dotychczasowe zasługi laureatka została odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Ministra Kultury „Zasłużony działacz kultury” czy Statuetką Starosty Częstochowskiego.


WOŚP 2012

Tradycyjnie Panie z olsztyńskiego KGW, brały udziała w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przygotowały domowe wypieki i przekazały do licytaci liczne przedmioty. Kwota jaka udało się zebrać na rzecz na zakupu nowoczesnych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą to ponad 450 zł.


IX Międzygminny Przegląd Zespołów KGW,
Zespołów Ludowych i Folklorystycznych

29 kwietnia Członkinie Kół Gospodyń z terenu Gminy Olsztyn uczestniczyły w IX Międzygminnym Przeglądzie Zespołów KGW, Zespołów Ludowych i Folklorystycznych, który odbył się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie Zielonej.

Ludowym pieśniom, piosenkom, przyśpiewkom, tańcom i wspólnym rozmowom nie było końca. Wszystko dla kultywowania tradycji, wymiany doświadczeń i umacniania międzygminnej integracji.

Po wysłuchaniu wiązanek ludowych melodii przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród przygotowanych dla występujących artystów.

Podczas przeglądu wręczono odznaczenia "Za zasługi dla rolnictwa i Kółek Rolniczych".  Wśród nagrodzonych znalazł się Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn – Janusz Konieczny.

- Cieszymy się z możliwości uczestniczenia w tej integrującej region imprezie, która pozwala na wymianę doświadczeń i motywuje do dalszych działań w kierunku kultywowania tradycji ludowych - mówi Pani Niemczyk.

Spotkanie zorganizowały następujące instytucje: Gminny Ośrodek Kultury i KGW w Dąbrowie Zielonej, Urząd Gminy w Olsztynie, Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie oraz Gminy Ośrodek Kultury  w Przyrowie.


Pełen atrakcji festyn w Kusiętach

20 maja 2012 roku na placu przy Zespole Szkół w Kusiętach odbył się VII Festyn Rodzinny. Organizatorzy zadbali o atrakcyjny program, a sponsorzy o fantastyczne nagrody dla publiczności.

Na festynie nie zabrakło pieśni ludowych w wykonaniu Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich.

Całą relację z festynu znajdziesz tutaj!!!


25-lecie DPS-u w Turowie

29 września 2013 r. Dom Pomocy Społecznej w Turowie świętował jubileusz 25-lecia powstania placówki. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęto mszą świętą, którą celebrowali ks. prałat Ryszard Grzesik i ks. Zbigniew Górnicki z parafii w Olsztynie. Historię Domu Pomocy Społecznej w  Turowie przybliżył jego dyrektor Marcin Huras.

Wraz z pensjonariuszami i ich rodzinami świętowali wspólnie starosta częstochowski Andrzej Kwapisz, członek Zarządu Powiatu Henryk Kasiura, radne powiatowe: Urszula Całusińska i Marianna Dziura, a także dyrektor OR ARiMR Stanisław Gmitruk, wójt gminy Olsztyn Tomasz Kucharski, prezes Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich i równocześnie szefowa Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Olsztynie Bernadetta.

W części artystycznej zaprezentowali się mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, Gminne Koło Gospodyń Wiejskich, Zespół Gimnazjalny z Kusiąt, Zespół Artystyczny Szkoły Podstawowej z Turowa, Zespół Muzyczny z Blachowni. Dużą atrakcją okazał się koncert Orkiestry Dętej gminy Olsztyn pod dyrygenturą Tomasza Hadriana.


Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym

25 października 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Olsztyn Kóło Gospodyń Wiejskich w Olsztynie pod przewodnictwem Bernadetty Niemczyk zorganizowała spotkanie członkiń KGW z terenu gminy Olsztyn. Celem  spotkania było wysłuchanie prelekcji lekarza Bogdana Maliny nt. ”Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym”.

Spotkanie odbyło się w ramach konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Olsztyn z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013 r.

W drugiej części spotkania Danuta Tomza ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Częstochowy przybliżyła zebranym tematykę nt.  „Ochrona, pielęgnacja dziedzictwa kulturowego, szczególnie dziedzictwa kulinarnego”.

W spotkaniu uczestniczyli: z-ca dyrektora KRUS-u z Częstochowy - Małgorzata Niemczyk oraz radna Rady Gminy Olsztyn - Grażyna Elmanowska.

Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy za współpracę!

 


Wigilijne potrawy naszych gospodyń

Gospodynie z gminy Olsztyn promowały tradycyjne potrawy wigilijne i świąteczne zwyczaje podczas VIII Prezentacji Stołów Wigilijno - Bożonarodzeniowych, która odbyła się 14 grudnia 2013 r. w Poczesnej.

Prezentację podobnie jak w ubiegłych latach połączono z Regionalnym Przeglądem Kolęd i Pastorałek. Naszą gminę na scenie i przy świątecznym stole reprezentowały członkinie KGW z Biskupic, Kusiąt, Olsztyna i Zrębic z Przewodniczącą Krajowej i Gminnej Rady KGW Bernadettą Niemczyk. Paniom towarzyszył wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Mariola Matysek.

Delegacje poszczególnych gmin suto zastawiły stoły potrawami wigilijnymi i bożonarodzeniowymi. Za przygotowanie prezentacji i udział w przeglądzie uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Łamano się opłatkiem, śpiewano kolędy, podziwiano rękodzieło  ludowe.

Wydarzenie ubogacił swoją obecnością wyjątkowy gość, Jego Ekscelencja ks. Biskup Antoni Długosz. Wśród licznych gości na przedświątecznej uroczystości byli również: Posłowie na Sejm RP: Jadwiga Wiśniewska i Szymon Giżyński, I Wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot, wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, dyrektor ARiMR Stanisław Gmitruk, z-ca dyrektora KRUS Małgorzata Niemczyk, wójtowie, burmistrzowie i dyrektorzy ośrodków kultury w regionie.

Podczas wydarzenie obyło się również wręczenie  medalu 150-lecia Kółek Rolniczych. Wyróżnienie to otrzymali: J.E/ ks bp A. Długosz, A. Hadzik, z-ca dyr. KRUS, A. Lech, z-ca Gminy Poczesna, A. Imiołek, dyr. GOK w Poczesnej, R. Smędzik, sekretarz Urzędu Gminy Poczesna i J. Kanapik, dyr. Szkoły Podstawowej w Poczesnej i P. Wiśniewski dyrektor Gimnazjum w Poczesnej.

Organizatorem imprezy był Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych i Gmina Poczesna.

Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: J.E. Ks. Biskup Antonii Długosz, Prezes KZRKiOR Władysław Serafin oraz starostowie powiatów: myszkowskiego, częstochowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.

Serdeczne życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2014 Rok
składa Bernadetta Niemczyk


22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Obszerniejszą relację z wydarzenia znajdziesz tutaj.


Nasze gospodynie na Dożynkach Jasnogórskich 

W dniach 6-7 września 2014 r. odbyły się Dożynki Jasnogórskie. Panie z Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich wraz z przewodniczącą Krajowej i Gminnej Rady KGW, Bernadettą Niemczyk uczestniczyły w uroczystościach i przygotowały stoisko, na którym częstowały regionalnymi przysmakami.

W niedzielę na błoniach Jasnogórskich odbyła się uroczysta Msza św. Dożynkowa z błogosławieństwem wieńców żniwnych, której przewodniczył ks. bp diecezji tarnowskiej, Andrzej Jeż.

W uroczystościach wśród kilkudziesięciu tysięcy wiernych, uczestniczył prezydent RP, Bronisław Komorowski i minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.

Ogólnopolskie święto plonów połączone było z Krajową Wystawą Rolniczą oraz Dniami Europejskiej Kultury Ludowej.


 

KGW na Spotkaniu Noworocznym 2015'

Panie z Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczyły w organizacji Spotkania noworocznego, którego gospodarzem był Wójt Gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski.

Spotkanie z udziałem wielu gości odbyło się w niedzielę, 11 stycznia 2015 roku w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Olsztyn.

Wójt Tomasz Kucharski podsumował miniony rok oraz zapoznał gości z planami na przyszłość.  Były także życzenia noworoczne oraz podziękowania dla osób i podmiotów, które z gminą współpracują i działają dla jej dobra.


Spotkanie uświetniła wokalistka jezzowa Justyna Królak przy akompaniamencie Michała Rorata.

Miłym akcentem były pyszne ciasta, przygotowane przez członkinie Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem krajowej i gminnej przewodniczącej KGW Bernadetty Niemczyk.

Dodatkowo Panie kwestując w ramach 23. Finału WOSP, zebrały do swojej puszki pokaźną sumę, tj. prawie 1500 zł.


 

Krzewienie tradycji wśród najmłodszych

 

Tradycją stało się, że Członkinie KGW z Olsztyna i Kiedrzyna w okresie przedświątecznym przekazują regionalne zwyczaje najmłodszym mieszkańcom powiatu częstochowskiego.

23 marca br. Panie odwiedziły Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza w Częstochowie.

- Przekazałyśmy przedszkolakom tradycje Świąt Wielkiej Nocy. Wykonałyśmy wspólnie kilka palm oraz gotowałyśmy jaja w piórkach cebulowych. Dodatkową ciekawostką był przymierzanie przez dzieci  strojów regionalnych. – informuje Bernadetta Niemczyk, przewodnicząca gminnej i krajowej Rady KGW.


Jesienny Piknik przy Przychodni

Mieszkańcy Olsztyna bawili się w sobotę 3 października na IV Festynie Rodzinnym zorganizowanym przy Przychodni Zamkowej "Amicus".

Atrakcji nie brakowało, a wszystkim dopisywały dobre humory. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Olsztynie częstowały wszystkich własnoręcznie upieczonymi oponkami. Organizatorzy przygotowali dużo ciekawych propozycji, były potrawy z grilla. Zabawę zakończył koncert muzyczny zespołu Ka-Mi.

Organizatorem festynu była  Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn.


.


Wyróżnienie dla Turystycznego zagospodarowania Olsztyna

Olsztyn zdobył wyróżnienie w konkursie pn. “Piękna wieś województwa śląskiego 2015” w kategorii Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

14 października 2015 r., w Sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, sołtys Olsztyna, Elżbieta Kosielak oraz przewodnicząca Rady Krajowej i Gminnej KGW, Bernadetta Niemczyk odebrały wyróżnienie oraz nagrodę w kwocie 500 zł z rąk wicemarszałka Stanisława Dąbrowy.

Przypomnijmy. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym było złożenie wniosku z opisem zadań i materiałem zdjęciowym. W drugim etapie zgłoszone zadanie zaprezentowano powołanej przez Zarząd Województwa komisji.

Podczas forum głos zabrała Krajowa Przewodnicząca KGW, Bernadetta Niemczyk.

- Piękna wieś to nie tylko drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, piękne place zabaw ale również świetlice środowiskowe i remizy, w których Członkinie KGW kultywują tradycje jednocześnie dbając o te obiekty. Nie zapominają również o pięknym wyglądzie własnych posesji. - mówiła Niemczyk.

Podczas wizyty Komisja zobaczyła: park przy zabytkowym Spichlerzu z alejkami, nad którymi zawieszono efektowne rzeźby balansujące, znanego w świecie artysty, Jerzego Kędziory oraz elementy małej architektury, ścieżkę rowerową wzdłuż drogi powiatowej Olsztyn – Biskupice, parking oraz miejsca obsługi zmotoryzowanego turysty przy rezerwacie przyrody Sokole Góry i kompleksowe zagospodarowanie stawów na Borowym.

Komisja została przywitana przez wójta Tomasza Kucharskiego i ugoszczona przez członkinie Klubu Aktywności Lokalnej GOK Olsztyn.


 


Zaskakujący rekord Finału WOŚP w Olsztynie

Ponad 33 700 zł udało się zebrać w gminie Olsztyn podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dzięki zaangażowaniu 106 wolontariuszy, sponsorów i organizatorów niemal podwoiliśmy kwoty zbierane w poprzednich latach. Do zbiórki przyłączyły się także Panie z Koła Gospodyń Wiejskich rozdając przy okazji Pyszne certyfikowane oponki.

 


Regionalne tradycje Wielkiej Nocy

Gospodynie z gminy Olsztyn promowały tradycyjne potrawy i zwyczaje podczas XI Regionalnej Prezentacji Potraw i Wyrobów Wielkanocnych, która odbyła się 12 marca 2016 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Nowej Brzeźnicy.

Naszą gminę reprezentowały członkinie KGW z: Biskupic, Kusiąt, Olsztyna i Zrębic z przewodniczącą Krajowej i Gminnej Rady KGW, Bernadettą Niemczyk. Organizatorami imprezy byli: Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Częstochowie, Gmina Nowa Brzeźnica.Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: J.E. Ks. Biskup Antonii Długosz, Prezes KZRKiOR Władysław Serafin oraz starostowie powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego i pajęczańskiego.

Gośćmi XI Regionalnej Prezentacji byli m.in.: posłanka Lidia Burzyńska,  poseł Szymon Gizyński, Stanisław Gmitruk wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego, wójtowie, przewodniczący rad gmin oraz dyrektorzy  ośrodków kultury z gmin wystawiających się podczas prezentacji. Delegacje 28 gmin suto zastawiły stoły potrawami wielkanocnymi.

Za przygotowanie prezentacji i uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Oprócz degustacji potraw podziwiano również rękodzieło  ludowe. Po poświęceniu stołów wszyscy uczestniczący złożyli sobie wielkanocne życzenia, dzieląc się tradycyjnym jajkiem.


Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju

6 kwietnia 2016 r. odbyło się Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju pt.”Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse.”

W posiedzeniu NRR wzięła udział Przewodnicząca Rady Krajowej KGW Bernadetta Niemczyk, a także m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, posłowie i senatorowie, przedstawiciele agencji rolnych oraz przede wszystkim przedstawiciele rolników - przewodniczący stowarzyszeń i związków zawodowych rolników.

Wystąpienie podczas posiedzenia wygłosił prezydent Andrzej Duda. W czasie trwania posiedzenia eksperci dyskutowali o problemach i szansach polskiej wsi i rolnictwa.


KGW na przeglądzie czterech gmin


 16 kwietnia 2016 r. Członkinie Kół Gospodyń z terenu Gminy Olsztyn uczestniczyły w XIII Międzygminnym Przeglądzie Zespołów KGW, Zespołów Ludowych i Folklorystycznych, który odbył się w Dąbrowie Zielonej.

- Cieszymy się z możliwości uczestniczenia w tej integrującej region imprezie, która pozwala na wymianę doświadczeń i motywuje do dalszych działań w kierunku kultywowania tradycji ludowych - mówi Bernadetta Niemczyk, przewodnicząca KGW w Olsztynie.

Łącznie w przeglądzie wystąpiło dziewięć zespołów: trzy z Przyrowa, po dwa z Janowa i Dąbrowy Zielonej oraz po jednym z Olsztyna i Mstowa.

 


 

150 - lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Pałacu Prezydenckim

13 maja 2016 r. z inicjatywy Bernadetty Niemczyk przewodniczącej Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich  dzieci z Koła Regionalnego działającego przy Szkole Podstawowej w Olsztynie wraz z opiekunkami: Elżbietą Tomalską, Małgorzatą Ślęzak oraz Dyrektor Szkoły Grażyną Bednarek wzięły udział w uroczystej gali z okazji  150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich.


Gminę Olsztyn reprezentowali: Edwarda Muskalska - zastępca przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Olsztynie, Mirosława Struska, Małgorzata Niemczyk – członkinie, Anna Czajkowska – przewodnicząca KGW w Kusiętach, Alicja Łyszczarz - przewodnicząca KGW w Biskupicach, Janina Urlich -  przewodnicząca KGW w Zrębicach i Włodzimierz Nabiałek – przewodniczący Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie.

W obchodach 150 - lecia udział wzięła Pierwsza Dama, która gratulowała przedstawicielkom kół aktywności społecznej i dziękowała za dbałość w kultywowaniu tradycji i kultury.

Po  części oficjalnej dzieci miały możliwość  wspólnego spotkania, pamiątkowego  zdjęcia, zwiedzania sal pałacu  i zabaw w ogrodach prezydenckich.  


Delegacja gminy Olsztyn  na pielgrzymce w Gidlach

15 maja 2016 r. rolnicy i członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Olsztyn wzięły udział w corocznej archidiecezjalnej pielgrzymce do Matki Boskiej Gidelskiej.

.

W ubiegłą niedzielę przy drewnianym kościółku pw. św. Marii Magdaleny w Gidlach, zebrali się liczni uczestnicy uroczystości poświeconej rolnikom, ogrodnikom i sadownikom.

Po godzinkach i modlitwie o dobre urodzaje oraz poświęceniu pól, procesja wyruszyła do pobliskiego Sanktuarium Matki Boskiej Gidelskiej. Msza święta była koncelebrowana przez ks. Prałata Włodzimierza Kowalika.

Po godzinkach i modlitwie o dobre urodzaje oraz poświęceniu pól, procesja wyruszyła do pobliskiego Sanktuarium Matki Boskiej Gidelskiej. Msza święta była koncelebrowana przez ks. Prałata Włodzimierza Kowalika.


Święto Mam i 150 lat KGW

30 maja 2016 r. w olsztyńskiej remizie odbyły się uroczystości dedykowane Mamom mieszkającym w Olsztynie oraz członkiniom lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich.

Dla szerokiej publiczności wystąpił zespół Wokalno-Taneczny „Wesołe Nutki” z Gminnego Przedszkola w Olsztynie, przygotowany przez Iwonę Wilk-Karaśkiewicz i Edytę Hadryś. Zaprezentowały się także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Olsztynie. Specjalnie przygotowany program przedstawiła grupa recytatorsko-wokalna przygotowana przez wicedyrektor szkoły Elżbietę Kisiel. Lokalne tradycje zaprezentowały dzieci z Koła Regionalnego działającego w Szkole pod kierunkiem Małgorzaty Ślęzak i Elżbiety Tomalskiej.

 

 

Były życzenia złożone Mamom przez Bernadettę Niemczyk, przewodniczącą Krajowej i Gminnej Rady KGW oraz wójta Gminy Olsztyn, Tomasza Kucharskiego. Szczególnie wyróżniono Anielę Prysak z Biskupic - mamę dwanaściorga dzieci oraz Agnieszkę Piotrowską z biura RZKiOR w Częstochowie. Obie Panie zostały odznaczone "Orderem Serca Matkom Wsi". "Odznakę za Zasługi dla Kółek Rolniczych" otrzymały Panie: Anna Nowińska i Alicja Szwedzińska.Goście mieli okazję zobaczyć specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną podsumowującą działalność Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce i gminie Olsztyn. Wysłuchali także melodii ludowych w wykonaniu Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Olsztynie. Podczas uroczystości podziękowano także byłym przewodniczacym KGW Olsztyn, Paniom: Zdzisławie Stali i Janinie Kosielak.

Był także czas życzeń, gratulacji, kwiatów i prezentów składanych na ręce przewodniczącej dla Wszystkich Członkiń oraz dla samej Bernadetty Niemczyk z okazji 45 rocznicy sprawowania funkcji przewodniczącej KGW w Olsztynie.

 


Wśród licznych gości w uroczystościach uczestniczyli m.in.: senator RP-Ryszard Majer, Poseł na Sejm RP-Szymon Giżyński, Dyrektor ARMiR w Częstochowie-Konrad Jarzyński, dyrektor i wicedyrektorzy KRUS-Piotr Dobosz, Irena Łaba i Małgorzata Niemczyk, wiceprzewodniczący Rady Sejmiku Woj. Śląskiego-Stanisław Gmitruk, wicestarosta i członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego-Henryk Kasiura i Krzysztof Smela, dyrektor ŚODR w Częstochowie-Grzegorz Boski, prezes Stowarzyszenia "Dar Serca" - Anna Ogłaza, dyrektor RZKiOR-Ireneusz Blukacz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie-Małgorzata Majer, dyrektorzy ośrodków kultury oraz delegacje KGW z regionu.

Zwieńczeniem całości był tort ufundowany przez wójta Tomasz Kucharskiego.

Po części oficjalnej uczestnicy wznieśli toast za wszystkie Mamy i Gospodynie oraz  skorzystali z zaproszenia na poczęstunek.
Tak przy ludowych przyśpiewkach i akompaniamencie Walentego Mazura z zespołem goście bawili się do późnych godzin wieczornych.


 

Wydarzenie zorganizowały Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Olsztyna dzięki licznym sponsorom (w tym: Starostwu Powiatowemu w Częstochowie, ARiMR w Częstochowie i Wspólnocie Gruntowej Olsztyna) oraz z funduszu sołeckiego Olsztyna i środków pozyskanych w ramach konkursu organizowanego przez Gminę Olsztyn dla organizacji pozarządowych.


150 lat KGW podczas sesji Sejmiku Woj. Śląskiego

19 grudnia 2016 r. Członkinie KGW z gminy Olsztyn uczestniczyły w XXXI sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, poświęconej m.in.: obchodom 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich.

Podczas sesji szefowa KGW w kraju i gminie, Bernadetta Niemczyk, przedstawiała jubileuszową prezentację multimedialną oraz odebrała z rąk harcerzy „Betlejemskie Światełko Pokoju”.

Wydarzenie połączono także z wręczeniem odznaczeń  „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”.  Srebrną odznakę otrzymała mieszkanka gminy, Małgorzata Niemczyk – członkini KGW w Olsztynie.

Nasze gospodynie promowały gminę Olsztyn częstując uczestników tradycyjnymi potrawami wigilijno-bożonarodzeniowymi. Zespół śpiewał również kolędy przy akompaniamencie Walentego Mazura.

 


Regionalna prezentacja świąteczna

Gospodynie z gminy Olsztyn promowały tradycyjne potrawy wigilijne i świąteczne zwyczaje podczas XI Prezentacji Stołów Wigilijno - Bożonarodzeniowych, która odbyła się 17 grudnia 2016 r. w Pankach. Prezentację podobnie jak w ubiegłych latach połączono z Regionalnym Przeglądem Kolęd i Pastorałek.


Naszą gminę na scenie i przy świątecznym stole reprezentowały członkinie KGW z Kusiąt, Olsztyna i Zrębic z Przewodniczącą Krajowej i Gminnej Rady KGW, Bernadettą Niemczyk.

Delegacje 26 gmin z regionu, suto zastawiły stoły potrawami wigilijnymi i bożonarodzeniowymi. Za przygotowanie prezentacji i udział w przeglądzie uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Łamano się opłatkiem, śpiewano kolędy, podziwiano rękodzieło ludowe. Posługę duszpasterską podczas wydarzenia pełnił ks. prałat Eugeniusz Sikorski, duszpasterz rolników archidiecezji Częstochowskiej.

Wśród licznych gości na przedświątecznej uroczystości byli również: wicewojewoda śląski, Maiusz Trepka, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisław Gmitruk oraz radny Stanisław Dzwonnik, dyrektor  KRUS, Piotr Dobosz, przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego, Andrzej Kubat oraz członek Zarządu Powiatu Jan Miarzyński, wójtowie, burmistrzowie i dyrektorzy ośrodków kultury w regionie.

Organizatorami imprezy byli: Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Częstochowie i Gmina Rędziny.

Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: J.E. Ks. Biskup Antonii Długosz, Prezes KZRKiOR Władysław Serafin oraz starostowie powiatów: myszkowskiego, częstochowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.

 


Serdeczne życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2017 Rok
składa Bernadetta Niemczyk
 


 

Wielkanocne tradycje w Olsztynie

Dzielenie się jajkiem, ludowe przyśpiewki i ozdoby oraz degustacje świątecznych smakołyków towarzyszyły Prezentacji Potraw i Wyrobów Wielkanocnych, która odbyła się 1 kwietnia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie.


 

 

- Święta Wielkanocne mają bardzo bogate tradycje. Nie możemy o nich zapominać. Naszym obowiązkiem jest ich wznawianie i przekazywanie młodszym pokoleniom – powiedziała inicjatorka wydarzenia, Bernadetta Niemczyk, przewodnicząca Krajowej i gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich.


Wielkanocne jaja wielkanocne i baranka paschalnego poświęcił ks. prałat Ryszard Grzesik, proboszcz Parafii Olsztyn. 


Wagę tradycji podkreślili również swoją obecnością liczni goście, a wśród nich:  senator RP Ryszard Majer, posłanki na Sejm RP – Halina Rozpondek, Izabela Leszczyna, Lidia Burzyńska, wiecewojewoda śląski – Mariusz Trepka, przewodniczący Semiku Województwa Śląskiego – Stanisław Gmitruk, dyrektor ZPK  - Jan Lamch, starosta częstochowski – Krzysztof Smela, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury - Małgorzata Majer, przewodniczący ZGJ – Adam Markowski, komendant Komisariatu Policji w Olsztynie – Grzegorz Szatan, dyrektor biura RKZRKiOR – Ireneusz Blukacz z księgową Agnieszką Piotrowską, Joanna A. Haładyn – radna Rady Powiatu Częstochowskiego, przedstawiciele instytucji, wójtowie, przewodniczący Rad Gmin i dyrektorzy ośrodków kultury  z Częstochowy i powiatu.

 


Medal za zasługi dla województwa śląskiego z rąk Stanisława Gmitruka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego otrzymały: Jolanta Walaszczyk z gminy Przyrów oraz Anna Rak z gminy Poczesna.


Gminę Olsztyn reprezentowali: Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn, Zbigniew Banaszak, przewodniczący Rady Gminy z radnymi, przedstawiciele placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych gminy, członkowie Zarządu Wspólnoty Gruntowej, sołtysi, społecznicy, mieszkańcy.


Stoły  z Wielkanocnymi specjałami. i ozdobami przygotowały: członkinie KGW oraz artyści z gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Mstów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Sielsko Anielsko z Kusiąt oraz Gminne Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Wspólnota Gruntowa, Senior Wigor i Koło Emerytów i Rencistów w Olsztynie. Dodatkowo w terenie odbyła się prezentacja samochodów marki Hyundai i Mitsubishi.          Gospodynie z Olsztyna na Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 W dniach 7 – 9 kwietnia 2017 r. Gospodynie z gminy Olsztyn promowały tradycyjne potrawy i zwyczaje podczas Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Green Days w podwarszawskim Nadarzynie.

 
Naszą gminę reprezentowały członkinie KGW z: Biskupic, Kusiąt, Olsztyna i Zrębic z przewodniczącą Krajowej i Gminnej Rady KGW, Bernadettą Niemczyk . Licznie odwiedzający stoisko KGW mieli możliwość degustacji potraw i wyrobów  wielkanocnych.
 
 
Nasze stoisko promocyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem. Goście chętnie próbowali potraw i gratulowali pięknego stoiska. – mówi Bernadetta Niemczyk. 
 
Na targach były również stoiska  dotyczące  architektury krajobrazu, małej architektury, ogrodnictwa, florystyki, techniki ogrodniczej oraz pszczelarstwa. 
 
 

 Sprawozdawczo - wyborcza kampania KGW
 
Rok 2017 to rok sprawozdawczo - wyborczy dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Na początku roku odbyły się zebrania we wszystkich Kołach działających na terenie Gminy Olsztyn.

Po wyborach przewodniczącymi KGW w poszczególnych miejscowościach zostały:
 •     Biskupice – Alicja Łyszczarz,
 •     Kusięta – Anna Czajkowska,
 •     Olsztyn – Bernadetta Niemczyk,
 •     Zrębice – Janina Ulrich.

27 kwietnia 2017 r. wybory odbyły się również na szczeblu Gminnej Rady KGW, która składała się dotychczas z przewodniczących Kół. Obecnie została poszerzona o wiceprzewodniczące i jedną członkinię, a są to:
 
 •     Biskupice – Alicja Łyszczarz, Zofia Suchecka i Elżbieta Bieniek,
 •     Kusięta – Anna Czajkowska, Jadwiga Jura i Maria Zjawińska,
 •     Olsztyn – Bernadetta Niemczyk, Edwarda Muskalska, Wiesława Dobiech,
 •     Zrębice – Ulrich Janina, Zdzisława Sztaner, Danuta Szalajewska.
   
Przewodniczącą Gminnego Zarządu została ponownie Bernadetta Niemczyk. Funkcję zastępcy będzie pełnić Elżbieta Bieniek. Sekretarzem została Danuta Szalejewska, a skarbnikiem Maria Zjawińska.

Pozostałe, wymienione wcześniej członkinie zostały członkiniami Zarządu.

Nowy Zarząd przyjął, plan pracy nowej kadencji.
 
 
 

Gratulacje i życzenia dla nowej przewodniczącej zarządu gminnego KGW

 

 

Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym

12 listopada br. w olsztyńskim lokalu „Zacisze” Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Olsztynie pod przewodnictwem Bernadetty Niemczyk zorganizowała spotkanie członkiń KGW z ...
dalej

Z myślą o najstarszych i samotnych

14 grudnia 2015 r. w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie odbyło się spotkanie opłatkowe przygotowane z myślą o najstarszych i samotnych mieszkańcach naszej gminy. Wigilijnej modlitwie ...
dalej

X Międzygminny Przegląd Zespołów Ludowych i ...

„Tradycja jest Twoją godnością, Twą duszą, Twoim szlachectwem. Dbaj o zachowanie spuścizny Twych ojców rodzimej sztuki, rodzimej kultury. Dąż do tego, aby Twoja oczyszczona z ...
dalej

Wigilijne potrawy naszych gospodyń

Gospodynie z gminy Olsztyn promowały tradycyjne potrawy wigilijne i świąteczne zwyczaje podczas IX Prezentacji Stołów Wigilijno - Bożonarodzeniowych, która odbyła się 13 grudnia ...
dalej

Wigilijne potrawy naszych gospodyń

Gospodynie z gminy Olsztyn promowały tradycyjne potrawy wigilijne i świąteczne zwyczaje podczas VIII Prezentacji Stołów Wigilijno - Bożonarodzeniowych, która odbyła się 14 ...
dalej

Wigilijne potrawy naszych gospodyń

VII Prezentacja Stołów Wigilijno - Bożonarodzeniowych w MyszkowieGospodynie z gminy Olsztyn promowały tradycyjne potrawy wigilijne i świąteczne zwyczaje podczas VII Prezentacji Stołów Wigilijno - Bożonarodzeniowych, która odbyła się 18 grudnia ...
dalej

Wigilijne potrawy naszych gospodyń

Gospodynie z gminy Olsztyn promowały regionalne potrawy wigilijne i świąteczne tradycje podczas V Prezentacji Stołów Wigilijno - Bożonarodzeniowych, która odbyła się 12 grudnia ...
dalej

Wielkanocne tradycje regionu w Olsztynie

Goście, gospodynie i twórcy ludowi z czterech powiatów uczestniczyli w Regionalnej Prezentacji Potraw i Wyrobów Wielkanocnych, która 5 kwietnia br. odbyła się w hali ...
dalej

Wielkanocne tradycje regionu w Olsztynie

Jurajski Olsztyn zaprasza na Regionalną Prezentację Potraw i Wyrobów Wielkanocnych. Tradycyjnymi specjałami częstować będą gospodynie z czterech powiatów. Wstęp ...
dalej

Wielkanocne stoły naszych gospodyń

23 marca br. w Mstowie odbyła się VIII Prezentacja Stołów Wielkanocnych. Gminę Olsztyn reprezentowały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z: Biskupic, Kusiąt, Olsztyna i Zrębic oraz ...
dalej

Udział Gminnego KGW w przeglądzie i pielgrzymce

Członkinie Kół Gospodyń z terenu Gminy Olsztyn uczestniczyły VIII w Międzygminnym Przeglądzie Zespołów Ludowych i Folklorystycznych KGW Janów 2011. Swój repertuar ...
dalej

Udział Gminnego KGW w pielgrzymce i przeglądzie.

Koło Gospodyń Wiejskich z Gminy Olsztyn podczas pielgrzymki do Matki Boskiej Gidelskiej20 maja rolnicy i członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Olsztyn wzięli udział w pielgrzymce do Matki Boskiej Gidelskiej. W ubiegłą niedzielę pod drewnianym kościółkiem ...
dalej

Udział Gminnego KGW w pielgrzymce

19 maja br. rolnicy i członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Olsztyn wzięli udział w pielgrzymce do Matki Boskiej Gidelskiej W ubiegłą niedzielę pod drewnianym ...
dalej

Rekordowy Finał WOŚP w Olsztynie

Od lewej: Ewelina Cieślak, instruktorka Zumby oraz Monika Kosielak, prowadząca imprezę25 000,88 zł udało się zebrać w gminie Olsztyn podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To o ponad 6 tys zł wyższa kwota niż w ubiegłym roku. Najwięcej, bo ...
dalej

Przedstawiciele z Gminy Olsztyn na pielgrzymce w Gidlach

18 maja 2014 r. rolnicy i członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Olsztyn wzięły udział w archidiecezjalnej pielgrzymce do Matki Boskiej Gidelskiej. W ubiegłą niedzielę pod ...
dalej

Powiatowe święto plonów

19 sierpnia 2012 br. w Konopiskach odbędą się XIII Dożynki Powiatowe. Podczas wydarzenia będzie można zwiedzać promocyjne stanowiska gmin powiatu częstochowskiego, firm i zakładów, ...
dalej

Powiatowe święto dożynkowe

Chleb jemy codziennie – pszenny, żytni, razowy… pachnący z wypieczoną skórką, okrągły, podłużny brytfankowy i nikomu się on nie nudzi. Za to, że go mamy, szczerze ...
dalej

Powiatowe święto dożynkowe

Chleb jemy codziennie – pszenny, żytni, razowy… pachnący z wypieczoną skórką, okrągły, podłużny brytfankowy i nikomu się on nie nudzi. Za to, że go mamy, szczerze ...
dalej

Podziękowanie za plony

Ludzie wsi i miast chleb jedzą codziennie. Chleba nie należy deptać, palić, wyrzucać do kosza. Chleb należy traktować z najwyższym szacunkiem – to tylko niektóre ważne słowa z ...
dalej

Panie z KGW na Forum Kobiet

Podczas forum: (od lewej) Bernadetta Niemczyk - Przewodnicząca Gminnego KGW, (od prawej) Krzysztof Matyjaszczyk - prezydent miasta Częstochowy23 czerwca br. członkinie Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczyły w III Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej pt. „KOBIETA AKTYWNA”. Kolejna edycja Forum, która  ...
dalej

Olsztyn na dożynkach powiatowych

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Biskupic, Kusiąt, Olsztyna i Zrębic wraz z Przewodniczącą Zarządu Krajowego KGW , Bernadettą Niemczyk reprezentowały Gminę Olsztyn podczas ...
dalej

Olsztyn na dożynkach powiatowych

19 sierpnia br. delegacja Gminy Olsztyn uczestniczyła w XIII Dożynkach Powiatu Częstochowskiego w Konopiskach gdzie motywem przewodnim było podziękowanie za plony z nawiązaniem do tradycji ...
dalej

Olsztyn na dożynkach powiatowych

Delegacja Gminy Olsztyn uczestniczyła w Dożynkach Powiatu Częstochowskiego, które 21 sierpnia br. odbyły się w gminie Janów w miejscowości Piasek. Agata i Dariusz Juszczykowie z ...
dalej

Olsztyn drugi w województwie

Klub Aktywności Lokalnej GOK Olsztyn21 listopada delegacja Olsztyna odebrała nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego 2013”. Puchar i nagrodę w wysokości ...
dalej

Nasze gospodynie na IV Kongresie Kobiet

14 - 15 września czternastoosobowa delegacja członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Olsztyn wraz z 50 paniami z powiatu Kłobuckiego i Częstochowskiego uczestniczyły w IV Kongresie Kobiet. ...
dalej

Nasze gospodynie na Dożynkach Jasnogórskich

W dniach 4-6 września 2015 r. odbyły się Dożynki Jasnogórskie i imprezy towarzyszące. Panie z Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Olsztynie uczestniczyły w uroczystościach i ...
dalej

Nasze gospodynie na Dożynkach Jasnogórskich

W dniach 6-7 września 2014 r. odbyły się Dożynki Jasnogórskie. Panie z Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich wraz z przewodniczącą Krajowej i Gminnej Rady KGW, Bernadettą Niemczyk ...
dalej

Nasze gospodynie delegatki

Małgorzata Handzlik, Poseł na Sejm RPCzłonkinie Kół gospodyń Wiejskich z terenu gminy Olsztyn uczestniczyły w konferencjach poświęconych kobietom – mieszkankom wsi. 23 listopada br. w sali sesyjnej KRUS-u w ...
dalej

Lokalne Członkinie KGW na Dożynkach Jasnogórskich

W dniach 31 sierpnia - 2 września br. odbyły się Dożynki Jasnogórskie. Panie z Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich wraz z przewodniczącą Krajowej i Gminnej Rady KGW, Bernadettą Niemczyk ...
dalej

Lokalne Członkinie KGW na Dożynkach Jasnogórskich

W dniach 1-2 września br. odbyły się Dożynki Jasnogórskie. Panie z Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich wraz z Przewodniczącą Krajowej i Gminnej Rady KGW, Bernadettą Niemczyk ...
dalej

Lelowska "Baba"

Powitanie gości przez Senatora RP - Jarosława Laseckiego25 marca br. członkinie Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich oraz Tomasz Kucharski - wójt Gminy Olsztyn i Janusz Konieczny – przewodniczący Rady Gminy Olsztyn reprezentowali naszą ...
dalej

Krajowe Forum Kobiet Wiejskich

3 lipca br. pięcioosobowa delegacja  członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Olsztyn uczestniczyła w Krajowym Forum Kobiet Wiejskich. Przedsiębiorczość kobiet wiejskich, aktywne ...
dalej

KGW w Pałacu Prezydenckim

8 marca 2015 członkinie KGW z gminy Olsztyn oraz prezydium Rady Powiatu Częstochowskiego, uczestniczyły w ogólnopolskiej debacie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Gościem specjalnym ...
dalej

KGW w Internecie

W dniach 23-24 lutego 2015 r. w Częstochowie odbyło się spotkanie 120 członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z powiatów: kłobuckiego, myszkowskiego, częstochowskiego i lublinieckiego. ...
dalej

KGW Olsztyn na WARSAW FOOD EXPO

1-3 czerwca 2017 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo odbyły się Międzynarodowe Targi Żywności Warsaw Food Expo 2017, współtowarzyszące spotkaniu Ministrów Rolnictwa ...
dalej

KGW na przeglądzie czterech gmin

16 kwietnia 2016 r. Członkinie Kół Gospodyń z terenu Gminy Olsztyn uczestniczyły w XIII Międzygminnym Przeglądzie Zespołów KGW, Zespołów Ludowych i Folklorystycznych, ...
dalej

KGW na Forum kobiet i chorzowskim przeglądzie

Forum Kobiet Ziemi CzęstochowskiejNasze gospodynie na Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej 18 czerwca br. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Olsztyn uczestniczyły w II Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej pt. ...
dalej

KGW na V Kongresie Kobiet

14 czerwca br. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Olsztyn uczestniczyły w V Kongresie Kobiet „Partnerstwo, solidarność, różnorodność”. W uroczystym ...
dalej

Jesienny Festyn w DPS Turów

28 września 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Turowie odbył się X Jesienny Festyn. Uroczystość rozpoczęto Mszą świętą celebrowaną przez ks. Zbigniewa Górnickiego z parafii ...
dalej

IV Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej

14 września br. już po raz czwarty Kobiety Ziemi Częstochowskiej spotkały się na dorocznym Forum. Po trzech poprzednich spotkaniach, poświęconych aktywności zawodowej Pań, ich aspiracjom, ...
dalej

I Integracyjne Spotkanie Emerytów

5 czerwca br. w parku przy stawach na Borowym odbyło się pierwsze Spotkanie Integracyjne Emerytów i rencistów. Były kiełbaski i kaszanka z grilla oraz tańce i wspólne ...
dalej

Gmina Olsztyn na Dożynkach Jasnogórskich

Lokalne Członkinie KGW w dniach 3 - 4 września br. promowały gminę Olsztyn podczas XX Krajowej Wystawy Rolniczej i Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie. Stoisko przygotowane przez ...
dalej

Gmina Olsztyn na Dożynkach Jasnogórskich

Lokalne Członkinie KGW w dniach 4 - 5 września br. promowały gminę Olsztyn podczas XIX Krajowej Wystawy Rolniczej i Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie.  Stoisko przygotowane ...
dalej

Finał WOŚP na rynku w Olsztynie

Blisko 19 tys. zł udało się zebrać w gminie Olsztyn podczas tegorocznego 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. We wszystkich miejscowościach w gminie pieniądze zbierało 98 ...
dalej

Europejskie Spotkanie Kobiet

28 czerwca br. członkinie Kół Gospodyń wiejskich z trzech powiatów: częstochowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego, uczestniczyły w spotkaniu z Małgorzatą Handzlik, Posłanką ...
dalej

Dwa certyfikaty dla Gminy Olsztyn

Certyfikaty dla „Skweru na Borowym w Olsztynie” oraz „Oponek serowych” sprawiły, że Gmina Olsztyn została podwójnym laureatem w konkursie Częstochowskiej ...
dalej

Dożynki w Parafii Olsztyn

23 sierpnia 2015 r. w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie odbyły się Dożynki z udziałem Duchowieństwa, Parafian, Gości i Turystów. Za chleb - symbol życia, szczęścia ...
dalej

Dożynki w Parafii Olsztyn

26 sierpnia 2012 r. w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie odbyły się Dożynki z udziałem Duchowieństwa, Parafian, Gości i Turystów. Za chleb - symbol życia, szczęścia i ...
dalej

Dożynki w Gminie Olsztyn

25 sierpnia 2013 r. w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie oraz w Kościele św. Idziego w Zrębicach odbyły się Dożynki Parafialne. W Dziękczynnych Mszach Świętych uczestniczyli ...
dalej

Baba Wielkanocna

VIII Ogólnopolska Prezentacja Stołów Świątecznych ^Wielkanocna Baba^ w WarszawieCzłonkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Olsztyna reprezentowały gminę Olsztyn i województwo śląskie podczas tradycyjnych Prezentacji Stołów Wielkanocnych w Krzepicach i ...
dalej
Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Według przekazów pod zamkiem istnieje rozległy system jaskiń i korytarzy wykutych w skale. Mówi się też o podziemnym tunelu łączącym olsztyńską ...dalej

Ogloszenia
 • link link link link link link link link link link
 • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018