Charakterystyka Gminy Olsztyn

Strona główna » Gmina » Charakterystyka Gminy Olsztyn

wielkość tekstu:A | A | A

  

Widok na Olsztyn z lotu ptaka, fot. M. Szelest

Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Bezpośrednio przez jej teren przebiega droga krajowa nr 46 oraz szlak kolejowy Kielce - Częstochowa. Gmina Olsztyn obejmuje obszar o powierzchni 10913 ha. i zamieszkuje ją 7650 mieszkańców. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry".

Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin (głównie endemicznej przytulii olsztyńskiej, warzuchy polskiej, kłokoczki południowej oraz roślin reliktowych np. skalnicy gronkowej) objęte są ochroną w ramach Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd".

Olsztyn jest siedzibą władz gminnych, które coraz większy nacisk kładą na wykorzystanie walorów turystyczno - rekreacyjnych tego rejonu. Największą atrakcją turystyczną okolicy są ruiny zamku, którego powstanie datuje się na początek XIV w. W Olsztynie po dzień dzisiejszy zachował się zabytkowy układ ulic, z częściowo drewnianą zabudową.

Koniecznie należy zwiedzić zbudowany w stylu późnego baroku kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Ufundowany przez starostę olsztyńskiego Jerzego Dominika Lubomirskiego w latach 1722-26 jest przykładem kościoła jednonawowego, wybudowanego na planie krzyża, którego ramiona tworzą dwie prostokątne kaplice. Do jego budowy użyto m.in. kamieni z ruin zamku. W murze otaczającym kościół znajduje się kapliczka z obrazem św. Barbary z początków XVIII w.

Ponadto wartą obejrzenia jest znajdująca sie w okolicach rynku Szopka Olsztyńska. Obszar gminy jest terenem dogodnym do uprawiania różnorodnych sportów m.in. wspinaczki skałkowej, paralotniarstwa, speleologii, turystyki pieszej, Nordic Walking, rowerowej i konnej.

Odbywają się tu liczne imprezy rekreacyjno - sportowe i kulturalne organizowane cyklicznie jak Turniej Rycerski, Gminny Marszobieg, Przegląd Artystycznej Twórczości Abstynenckiej "Zamczysko" itp. Tradycyjnie częstym celem wycieczek pieszych i rowerowych są leżące na terenie gminy Sokole Góry.

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

W kościele olsztyńskim znajduje się niezwykły obraz, na którym, jak głosi legenda, Anioł odbił własne oblicze słynące z nieziemskiej urody.dalej

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie
Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018