Program

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Program

wielkość tekstu:A | A | A

 

Uchwała Nr XVI171/16

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017”

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)* oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.)**.

 

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje ,,Roczny Program Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2017” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

 

  § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Według przekazów pod zamkiem istnieje rozległy system jaskiń i korytarzy wykutych w skale. Mówi się też o podziemnym tunelu łączącym olsztyńską ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018