Przedsięwzięcia 2012'

Strona główna » Fundusze unijne » Przedsięwzięcia 2012'

wielkość tekstu:A | A | A

Rynek w Olsztynie

W październiku 2012 r. zakończyły się prace przy rewitalizacji rynku wraz z ulicą Zamkową w Olsztynie.

Dzięki kompleksowej przebudowie płyty rynku, Olsztyn zyskał nowoczesną i wielofunkcyjną przestrzeń publiczną o wysokim standardzie. Koncepcja przebudowy wyłoniona została w wyniku konkursu architektonicznego zorganizowanego przez częstochowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich razem z Gminą Olsztyn, po przedstawieniu warunków brzegowych wynikających z potrzeb mieszkańców oraz oczekiwań konserwatora zabytków.

- Wyremontowany rynek ma stać się bodźcem dla inwestorów, właścicieli nieruchomości przy Rynku i w jego sąsiedztwie. Ma ostatecznie przesądzić, że w Olsztynie, corocznie odwiedzanym przez tysiące turystów, opłaca się inwestować, warto mieszkać i posiadać siedzibę firmy. – mówi wójt Tomasz Kucharski. - Chcemy, żeby rynek w Olsztynie był centralnym miejscem gminy służącym spotkaniom mieszkańców i turystów. Będziemy go ożywiać różnymi formami kultury i rekreacji. Do współpracy zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców i gości. I w końcu najważniejsze: przebywanie i oglądanie tej przestrzeni ma poprawiać nasze samopoczucie i dawać satysfakcję. – mówi wójt Gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski.

Nawierzchnia płyty rynku, wraz z miejscami postojowymi i komunikacją przy pierzei z Urzędem Gminy, wykonana jest z wysokiej jakości materiałów granitowych: płyt i kostek w różnych odcieniach szarości i czerwieni. Całe centrum wraz z ulicą Zamkową zyskało efektowne oświetlenie. Powstał również zespół podświetlanych fontann. Przy drodze krajowej ustawiono nowe wiaty przystankowe. Elementy wykończeniowe, takie jak barierki czy stojaki na rowery, wykonano ze stali nierdzewnej. Utworzono skwerki z zielenią, zdroje wodne i kilkanaście miejsc parkingowych równoległych do płyty rynku.

W północno-zachodnim narożniku płyty rynku powstał oryginalny „kompas atrakcji”. Na granitowych płytkach wygrawerowano nazwy najważniejszych atrakcji okolicy. Są to m. in.: Klasztor Jasnogórski, zamek Olsztyn, rezerwaty przyrody Sokole Góry i Zielona Góra, Góry Towarne. W środku znalazł się herb Olsztyna. Trwałymi elementami są również zewnętrzne, wolnostojące nośniki reklamy typu citylight. To doskonała forma promocji i informacji o najważniejszych wydarzeniach i atrakcjach gminy.

Nowe oblicze zyskała również ulica Zamkowa i część ulicy Kühna. W deptak przy ul. Zamkowej wkomponowano granitowe płyty z datami najważniejszych wydarzeń w historii Olsztyna.

W wyniku realizacji projektu została przebudowana infrastruktura publiczna na powierzchni 6 108 m2.

Całkowita wartość inwestycji to blisko 6 mln zł. Zadanie dofinansowano w 85% środkami pozyskanymi przez Gminę Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Pozostałe środki to wkład własny Gminy.


  „Szkoła Twórczego Myślenia”,  „Wiem Jak …”
i  „Mali Łowcy Przygód”.

Szkoła Podstawowa w Olsztynie realizowała współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 1/POKL/9.5/2010 projekty kształtujące umiejętności poznawcze uczniów.   

26 stycznia odbyły się ostatnie zajęcia warsztatowe pod hasłem PIKNIK NAUKOWY z udziałem uczniów i rodziców, kształtujące umiejętności poznawcze uczniów w ramach projektów: „Szkoła Twórczego Myślenia”,  „Wiem Jak …” i  „Mali Łowcy Przygód”.

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Olsztynie odbywały się od października 2011 roku.

Realizowane były równolegle trzy projekty w klasach pierwszych, drugich i trzecich. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową:

  • wdrażały uczniów klas młodszych w nowoczesne metody edukacyjne pozwalające zdobyć narzędzia do mądrego wykorzystania i twórczego przekształcania wiedzy;
  • rozbudzały ciekawość i pozwalały zdobywać nowe zainteresowania;  
  • poszerzały wiedzę i zainteresowania naukowe;
  • podnosiły poziom koncentracji;
  • uczyły zapamiętywać informacje w atrakcyjny i skuteczny sposób;
  • rozwijały sposoby komunikacji i uczyły tolerancji wobec narodów i kultur.

Wsparciem objęto wszystkich uczniów i ich rodziców.

Zajęcia prowadzili nauczyciele SP w Olsztynie, którzy ukończyli szkolenia i uzyskali certyfikaty w zakresie nowoczesnych metod nauczania.


E-Powiat

Powiat Częstochowski, (lider projektu) wraz z 15 gminami zrealizował projekt „E-Powiat częstochowski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Program Rozwoju Subregionu Północnego, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

W projekcie udział wzięły gminy: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza.

Projekt ma służyć mieszkańcom i turystom. Realizacja projektu objęła między innymi: wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i dostarczenie odpowiedniego sprzętu, stworzenie modułu komunikacyjnego „Wrota Powiatu Częstochowskiego” oraz modułu turystycznego i modułu integracji samorządowej oraz zamontowanie w każdej z gmin tzw. infomatów.
 
Całkowity koszt projektu to 4.191.472,01 zł, z czego 85% tej kwoty stanowi dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Pozostałą część środków finansowych zapewnił Powiat Częstochowski i partnerzy projektu.
 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.


Indywidualizacja nauczania

Pod koniec czerwca 2012 r. zakończył się realizowany we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie gminy projekt pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Olsztyn”, współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu zapewniła każdemu uczniowi klas I-III, który przystąpił do projektu bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Ponadto szkoły zostały doposażone w bogate materiały pomocowe i dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny i RTV.


Boisko i plac zabaw w Przymiłowicach

Położony za remizą OSP w Przymiłowicach obiekt z trawy syntetycznej o wymiarach 19,10 x 32,25 podzielono na trzy boiska: do koszykówki, piłki nożnej oraz siatkówki.

Boisko wraz z osprzętem w postaci bramek, siatek i koszy to koszt 157 805 zł. Inwestycja to wynik współpracy Gminy Olsztyn i Wspólnoty Gruntowej Przymiłowic.

Projekt został dofinansowany w ramach konkursu Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury ogłoszonego w ramach działania - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013  „Odnowa i rozwój wsi”.

W sąsiedztwie boiska powstał ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci z m. in.: bujakami, podwójnymi huśtawkami, linarium, karuzelą, ścianką wspinaczkową oraz zestawem zabawowym.

 Plac zabaw kosztował 43 755 zł, z czego 24 tys. zł to kwota pozyskana przez Gminę w ramach działania - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 w zakresie „Małych Projektów”.


Świetlica w Turowie

Mieszkańcy Turowa i okolic mogą cieszyć wyremontowaną świetlicą „Od przedszkola do seniora”, której oficjalne otwarcie miało miejsce 28 listopada 2012 roku.

Świetlica, mieszcząca się na poddaszu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Turowie, wyposażona jest w: centralne ogrzewanie, nowe drzwi, stoły, krzesła, regały, sprzęt audiowizualny, monitoring, zabawki edukacyjne, stoły do gry w piłkarzyki i bilarda.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 48 394 zł. Kwotę 21 490 zł Gmina Olsztyn pozyskała w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Pozostałe środki stanowi wkład własny w postaci funduszu sołeckiego oraz praca społeczna mieszkańców Turowa.


Plener artystyczny „Jurajski Olsztyn w sztuce”

3 lipca, zakończył się organizowany przez Gminę Olsztyn plener artystyczny „Jurajski Olsztyn w sztuce”. Artyści zrealizowali prace malarskie i graficzne, w swojej treści odnoszące się do współczesności Olsztyna oraz jego czasów historycznych.

15 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olsztynie odbył się wernisaż wystawy poplenerowej.

Organizatorem pleneru była Gmina Olsztyn, a komisarzem Krystyna Szwajkowska - dr hab. sztuk plastycznych w zakresie grafiki, pracująca na stanowisku profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w Pracowni Litografii.

Koszt pleneru to 26 346,65 zł z czego 15 648,49 zł to kwota pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „Małych Projektów”. Środki Gmina pozyskała za pośrednictwem Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury.


Plac zabaw z fontanną w Olsztynie

„Zagospodarowanie terenu wokół fontanny na placu zabaw w Olsztynie” zakończyło się w listopadzie 2012 r.

W ramach realizacji zadania, atrakcyjnie położone miejsce zabaw dla dzieci zyskało: plac wokół fontanny i pasaż pieszy z kostki granitowej oraz ścieżkę percepcyjną ze żwiru, piasku i bali drewnianych. Pojawiły się również ławeczki i kosze na śmieci.

Wykonano również remont schodów przy ul. Zamkowej wraz z budową podjazdu do placu zabaw. Całość jest spójna architektonicznie ze zrewitalizowanym rynkiem i ul. Zamkową.

Całkowity koszt realizacji projektu to 162 tys. zł. Dofinansowanie przyznane Gminie Olsztyn w ramach programu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, wynosi 40%. Pozostałe środki dołożyła Gmina. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. 

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

W czasach międzywojennych w Jaskini Towarnej, zwanej także Jaskinią Niedźwiedzią, znaleziono szczątki niedźwiedzi jaskiniowych i ślady pobytu ludzi ze ...dalej

Jaskinia Towarna
Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018