Przedsięwzięcia 2013'

Strona główna » Fundusze unijne » Przedsięwzięcia 2013'

wielkość tekstu:A | A | A

Ponad 3 mln zł refundacji za sale gimnastyczne

Gmina Olsztyn otrzymała refundację kosztów poniesionych na budowę sal gimnastycznych w Kusiętach i Zrębicach.

Całkowita wartość projektu pn. "Budowa sal gimnastycznych przy Zespole Szkół w Kusiętach i Zrębicach, Gmina Olsztyn" to ponad 4 mln zł. Kwota dofinansowania pozyskanego z RPO WSL na lata 2007-2013 poddziałanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty, to 3 366 556 zł. Jest to refundacja kosztów poniesionych na budowę sal w latach 2009-2010.

Zakres projektu zrealizowanego w latach 2009-2010 obejmował: budowę dwóch sal gimnastycznych z dachem w kształcie półwalca, połączonych z budynkami szkół w Kusiętach i Zrębicach za pomocą łączników, wybudowanie nowych szatni, przebieralni, magazynów na sprzęt sportowy, wykonanie nowych instalacji wod - kan, c.o. oraz elektrycznych. Budynki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obok sal powstały funkcjonalne łączniki, w których znalazły się szatnie i inne niezbędne pomieszczenia.

Sale gimnastyczne w Kusiętach i Zrębicach oddano do użytku w 2011 r. Obiekty w pełni zaspakajają potrzeby społeczności lokalnej, a przede wszystkim dzieci i młodzieży, związane z poprawą sprawności fizycznej, aktywnym wypełnianiem czasu wolnego oraz przeciwdziałaniem patologiom. Realizacja zadania wpłynęła również na poprawę warunków higienicznych i bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz osób korzystających z obiektu.


Termy Jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych
Gminy Olsztyn

Projekt obejmował działania promujące ofertę inwestycyjną Gminy Olsztyn poprzez udział w imprezach targowych w krajach Unii Europejskiej: Francji (Cannes), Austrii (Wiedeń), Niemczech (Monachium) oraz Polsce (Poznań).

Podstawowym materiałem promocyjnym kampanii był Master Plan – narzędzie, za pomocą którego Gmina promowała teren inwestycyjny, zgodnie z jego istniejącymi zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowymi narzędziami były materiały promujące gminę tj.: film promocyjny, folder, ulotki, mapy turystyczne i inne gadżety promocyjne oraz kampania w prasie krajowej. Podczas targów odbyły się spotkania z potencjalnymi partnerami, które zaowocowały m.in. znaczącymi kontaktami z włoskimi biznesmenami, zainteresowanymi terenem inwestycyjnym w Olsztynie.

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Całkowity koszt realizacji to 624 360 zł, w tym 530 706 zł to kwota dofinansowania.


Spektakularne otwarcie rynku w Olsztynie

150 artystów wystąpiło w plenerowym spektaklu muzyczno - baletowo – pirotechnicznym, który towarzyszył „Otwarciu rynku w Olsztynie”.

Zwieńczeniem oficjalnych uroczystości otwarcia był zachwycający spektakl, który odbył się o zachodzie słońca. Widowisko oparte na kantacie scenicznej pt. "Carmina Burana" Carla Orffa, wykonali: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej "Collegium Cantorum" (dyrygent Janusz Siadlak), solista - baryton Julian Kuczyński. W rytm muzyki pirotechnicy odpalili fajerwerki. Całość odbyła się pod batutą Adama Klocka, dyrektora artystycznego Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.

Przedsięwzięcie kosztowało ponad 61 tys zł. Gmina pozyskała 24 tys z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.


Ul. Lubomirskiego w Olsztynie

W Olsztynie powstała nowa droga na ul. Lubomirskiego, dzięki której został uporządkowany zupełnie niezagospodarowany teren przy cmentarzu.

Dzięki realizacji inwestycji Olsztyn zyskał połączenie komunikacyjne z możliwością ominięcia rynku, wygodnym dojazdem na Osiedle Leśne i skrótem na cmentarz.

Inwestycję za ponad 1 mln zł. w  50 procentach dofinansowano z środków pozyskanych przez Gminę z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „Schetynówek”.


Studnia w Przymiłowicach

Przymiłowice zyskały estetyczne miejsce spotkań i wypoczynku dla turystów. Nad istniejąca studnią w zbudowano zadaszenie, a wokół ułożono kostkę betonową i granit.

Zagospodarowanie terenu i remont studni w Przymiłowicach kosztowało 35 557,34 zł. Kwota dofinansowania, pozyskana przez Gminę z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów PPJ to 16 738 zł.


Zagospodarowanie stawu w Przymiłowicach

Mieszkańcy i turyści odwiedzający naszą gminę mogą korzystać ze skwerku, który powstał dzięki zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego oraz stawu w Przymiłowicach.

Koszt całkowity zadania to 77 649,61 zł. inwestycję dofinansowano kwotą 25 000 zł, pozyskaną przez Gminę w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów Partnerstwa Północnej Jury.


Wakacje na sportowo

29 czerwca na olsztyńskim rynku odbył się „Jurajski Piknik Olimpijski - sport dla każdego”. Impreza, którą zorganizowali GLKS Sokół Olsztyn, GOSiR Olsztyn i Gmina Olsztyn okazała się strzałem w dziesiątkę.

Piknik cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy i turystów. Na scenie olsztyńskiego rynku zaprezentowały się m.in. cheerleaderki z Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie, zawodnicy KS Dragon z pokazem taekwon-do, czy instruktorki Zumby, które zachęciły uczestników do tańca.

Organizatorzy przygotowali także masę konkursów, w których do wygrania były atrakcyjne nagrody sportowe. Każdy mógł spróbować swoich sił m.in. w piłkarskiej żonglerce, tenisie stołowym, podnoszeniu ciężarów, badmintonie, rzucie ringo i konkurencjach sztafetowych.  

Przygotowano także atrakcje dla najmłodszych: trampoliny, dmuchańce, zabawy i konkursy z Bobem Budowniczym i Martą oraz bajkowymi koparkami, betoniarkami, ciężarówkami i mega klockami. Były także wyścigi gokartami oraz moc innych atrakcji.

Imprezę zwieńczyła dyskoteka na świeżym powietrzu, podczas której o dobrą zabawę dbał DJ K-LOOP.

Jurajski Piknik Olimpijski poprowadzili: były reprezentant Polski w tenisie stołowym, aktualny Mistrz Polski Samorządowców Janusz Haszcz oraz kierownik referatu promocji Gminy Olsztyn Monika Kosielak (była reprezentantka Polski w biathlonie letnim).
Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Polskie Radio Katowice, TVS, TV ORION, wCzestochowie.pl, Spacein.pl oraz oficjalna strona Sokoła www.sokol-olsztyn.futbolowo.pl

Zadanie pn. „Jurajski piknik olimpijski – sport dla każdego” zorganizowane zostało w 80% z środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „Małe Projekty - Dodatkowe Zadania”. Środki G.L.K.S Sokół pozyskał za pośrednictwem Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury. Całkowity koszt zadania to 31 249, 38 zł.


Plenerowa siłownia w Olsztynie

Mieszkańcy Gminy Olsztyn zyskali siłownię zewnętrzną, która pojawiła się przy hali sportowej w Olsztynie. Na sześciu nowych urządzeniach mogą bezpłatnie ćwiczyć wszyscy chętni - bez względu na wiek.

Całkowity koszt inwestycji to 33.000 zł, z czego z środków unijnych udało się pozyskać 25.000 zł. W ramach zadania zakupione i zamontowane zostały urządzenia typu: biegacz, orbitrek, twister, wahadło, drabinka, wioślarz, prasa nożna i wyciąg górny – łącznie sześć urządzeń podwójnych.

Zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Olsztynie” dofinansowane zrealizowane zostało z środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „Małe Projekty - Dodatkowe Zadania”. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” pozyskał środki za pośrednictwem Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury.


 Zajęcia w świetlicach

Od września do grudnia 2013 r. w świetlicach środowiskowych w: Biskupicach, Przymiłowicach, Turowie i Zrębicach, odbywały się zajęcia tematyczne, podczas których wykorzystywano wyposażenie i materiały zakupione w ramach dofinansowania pozyskanego z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Środki na realizację zadania pochodziły z konkursu pn. „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Celem projektu było wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego.

„Akademia wychowania – zapewnienie opieki nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy środowiskowej w Biskupicach”, było zadaniem realizowanym dla najmłodszych mieszkańców Biskupic. Za 9500 zł zakupiono m. in. gry i zabawki edukacyjne, pomoce dydaktyczne, radiomagnetofon, odkurzacz, odbywają się zajęcia plastyczne, rekreacyjne. Odbyła się również wycieczka dzieci.
„Mogę być szczęśliwy – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Przymiłowicach” – w ramach tego zadania za kwotę 16500 zł odbyły się zajęcia plastyczne i rekreacyjne. Oprócz zabawek i pomocy dydaktycznych zakupiono telewizor, odtwarzacz DVD, meble, krzesła, dywan oraz basen z kulkami. Zorganizowano również wyjazd dla uczestników zajęć.

„Mój azyl – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze świetlicy środowiskowej w Zrębicach” - projekt skierowany był do dzieci ze Zrębic i Krasawy. Za kwotę 11 000 zł odbyła się wycieczka, zakupiono materiały dydaktyczne i pomocowe, drobny sprzęt AGD, telewizor, radiomagnetofon, zestaw naczyń. Dzieci uczęszczały na zajęcia plastyczne i kulinarne.

„Spełnione marzenia – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Turowie” – za kwotę 13 500 zł zorganizowano zajęcia plastyczne, muzyczne oraz kulinarne, najmłodsi mieszkańcy Turowa wyjechali na wycieczkę. Świetlica zyskała m. in. materiały plastyczne, zabawki edukacyjne, stroje teatralne, naczynia stołowe, odkurzacz i magnetofon.

Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży wykazującej trudności w nauce, z rodzin dysfunkcyjnych z problemami uzależnień, z trudną sytuacją materialną.

Zadanie zrealizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, współfinansując je z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Na terenie gminy Olsztyn znajduje się największy rezerwat na Jurze - SOKOLE GÓRY, a w nim najgłębsza znana jurajska jaskinia STUDNISKO o głębokości ...dalej

Sokole Góry
Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018