RODZAJE ALARMÓW

Strona główna » Obrona cywilna » RODZAJE ALARMÓW

wielkość tekstu:A | A | A

PAMIĘTAJ!
 

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI


Po usłyszeniu sygnału:

- włączyć radioodbiornik lub telewizor

- zastosować się do podanych komunikatów

- powiadomić rodzinę i sąsiadów


Po usłyszeniu sygnału – alarmu powietrznego:

1. Osoby znajdujące się w domu powinny:

- ubrać się;

- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień
w piecu;

- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;

- zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.;

- zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);

- pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

 

2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

- przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia) naukę, udział w imprezie, podróż;

- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;

- pomagać słabszym, chorym i ułomnym;

- podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.


3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać.

Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych wejść do ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.


PAMIĘTAJ!


JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ
W BUDOWLI OCHRONNEJ


UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ

 

W strefie zagrożonej skażeniami:


- nałożyć maskę pgaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami;

- starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 90º do kierunku wiatru;

- omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym;

- nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń;

- zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych;

- nie spożywać produktów żywnościowych;


Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony;

- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;

- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,

- jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);

- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.


Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:

opuścić schron (ukrycie)

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Sokole Góry to największy rezerwat przyrody znajdujący się na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Nazwa nadana przez miejscową ludność pozwala ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018