W Krainie Białych Skał

Strona główna » Szlaki turystyczne » W Krainie Białych Skał

wielkość tekstu:A | A | A

Ścieżka geologiczna W Krainie Białych Skał zlokalizowana jest na północnym krańcu Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w gminie Olsztyn k/Częstochowy. Prezentuje typowe dla okolicy, a bardzo atrakcyjne przyrodniczo formy krajobrazu krasowego, takie jak wapienne wzgórza z ostańcami, jaskinie, naturalne schrony i nisze skalne, leje krasowe i uwały, a także efekty zlodowacenia środkowopolskiego, które zwłaszcza w północnej części Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd wpłynęło na dzisiejszą morfologię obszaru. Fragment ścieżki przebiega przez leśny Rezerwat Zielona Góra.
 
Ścieżka biegnie w północnej części monokliny śląsko-krakowskiej. Jej szlak prowadzi przez ciąg górnojurajskich wzgórz wapiennych, pomiędzy którymi znajdują się utwory późniejsze. Należą do nich eluwia piaszczyste glin zwałowych i żwiry wodnolodowcowe pozostawione przez wody wypływające spod topniejącego lądolodu zlodowacenia południowopolskiego (plejstocen), piaski tarasów zalewowych i nadzalewowych rzek płynących tu w holocenie, luźne piaski różnego pochodzenia przywiane i przywiewane przez wiatr w jeszcze późniejszych czasach.

Wierzchołki wzgórz wapiennych zwieńczone są ostańcami skalnymi, zbudowanymi z wapieni skalistych – odporniejszych na wietrzenie od otaczających je onegdaj wapieni płytowych lub marglistych. Dzięki temu pozostały one jako ostańce górując nad otaczającym terenem zrównanym i wygładzonym w wyniku procesów fizykochemicznych oraz działalności lądolodu.

Wśród procesów wietrzeniowych na obecny wygląd i budowę omawianego obszaru największy wpływ miały zjawiska krasowe polegające na chemicznym rozpuszczaniu skał wapiennych przez wody atmosferyczne (m.in. opadowe) i równoczesnym fizycznym wypłukiwaniu przez wodę materiału skalnego. Wynikiem tych procesów są liczne, możliwe do zaobserwowania w ramach niniejszej ścieżki, formy krasu powierzchniowego i podziemnego. Do tych pierwszych należą ostańce skalne, żłobki i jamki krasowe widoczne na powierzchni skał wapiennych, a także leje, uwały i jeziorka krasowe.

Bogato również reprezentowany jest kras podziemny; w zespole skał Góry Towarze Duże znajdują się jaskinie: Cabanowa, Towarna, Niedźwiedzia i Dzwonnica, a w skałkach podszczytowych Zielonej Góry – Jaskinia w Zielonej Górze. Nie są to jaskinie udostępnione dla ruchu turystycznego, jednak posiadając podstawowy sprzęt, taki jak kask i latarka, można ich partie przyotworowe zwiedzić podziwiając ocalałą jeszcze przed zniszczeniem szatę naciekową.

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Na terenie gminy Olsztyn znajduje się największy rezerwat na Jurze - SOKOLE GÓRY, a w nim najgłębsza znana jurajska jaskinia STUDNISKO o głębokości ...dalej

Sokole Góry
Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018