SENIOR+

Strona główna » GOPS OLSZTYN » SENIOR+

wielkość tekstu:A | A | A

Uchwałą Nr XII/105/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 lutego 2016 r. Dzienny Dom Senior-WIGOR w Olsztynie został włączony w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć odbywa się w Dziennym Domu "Senior-WIGOR", zlokalizowanym w budynku przy ulicy Zielonej 70 w Olsztynie. Seniorom została udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior+" mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Gminy Olsztyn. Z usług placówki może korzystać - 15 osób.
 

KOMUNIKAT KORONAWIRUS

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr PSI.6334.66.2020 z dnia 20 maja 2020 r., w sprawie czasowego zawieszenia działalności placówek funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej i pieczy zastępczej do 7 czerwca 2020 r., informuję o przedłużeniu zawieszenia prowadzenia zajęć w Dziennym Domu Senior+ w Olsztynie, w terminie do dnia 7 czerwca 2020 r.

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

W kościele olsztyńskim znajduje się niezwykły obraz, na którym, jak głosi legenda, Anioł odbił własne oblicze słynące z nieziemskiej urody.dalej

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie
Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018