Sesje Rady Gminy Olsztyn

Strona główna » Rada Gminy Olsztyn » Sesje Rady Gminy Olsztyn

wielkość tekstu:A | A | A

Rada Gminy Olsztyn - transmisja na żywo
(dostępna w dniach odbywających się sesji Rady Gminy)

 http://olsztynjurajski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Wyniki głosowań udostępniane są na bieżąco podczas transmisji obrad na stronie internetowej:
http://olsztynjurajski.esesja.pl/

 

Programy sesji planowanych oraz archiwalnych wraz z zestawieniami głosowań, znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://olsztynjurajski.esesja.pl/

 

K O M U N I K A T
dot. nagrywania obrazu i dźwięku Obrad Rady Gminy Olsztyn


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994  tekst  jednolity), wprowadzonej zapisami ustawy z dnia 11  stycznia  2018  r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów gminy (Dz.U. z 2018 r. poz.130), na podstawie art. 20 ust.1 b cyt. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

a) obrady Rady Gminy Olsztyn są transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,

b) nagrania obrad są udostępniane na stronie internetowej Gminy Olsztyn: Sesje Rady Gminy Olsztyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: Rada Gminy >> Sesje Rady Gminy na http://olsztynjurajski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

W przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunków (obraz) i dźwięku (głos) osób uczestniczących w sesji, nie makonieczności uzyskiwania ich zgody, gdyż według art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Wskazane przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o dostępie do informacji publicznych nakładają na Gminę Olsztyn obowiązki, dla realizacji których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych uczestników sesji.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w obradach Rady Gminy Olsztyn w związku z pozyskiwaniem danych osobowych znajduje się pod adresem: https://www.olsztyn.bip.jur.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

 

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Parafia w Zrębicach istniała już w 1334 roku w spisach świętopietrza wymieniana jako Sdrzambicze (miejsce wytrzewione z krzaków i lasów). Według ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018