Sołectwa

Strona główna » Gmina » Sołectwa

wielkość tekstu:A | A | A


Sołectwa Gminy Olsztyn

Widok na okolice Biskupic z lotu ptaka, fot. M. Szelest

OLSZTYN I ODRZYKOŃ

Olsztyn jest siedzibą władz gminnych, które coraz większy nacisk kładą na wykorzystanie walorów turystyczno - rekreacyjnych tego rejonu. Największą atrakcją turystyczną okolicy są ruiny zamku, którego powstanie datuje sie na początek XIV w. W Olsztynie po dzień dzisiejszy zachował się zabytkowy układ ulic, z częściowo drewnianą zabudową. Koniecznie należy zwiedzić zbudowany w stylu poźnego baroku kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Ufundowany przez starostę olsztyńskiego Jerzego Dominika Lubomirskiego w latach 1722-1726 jest przykladem kościoła jednonawowego, wybudowanego na planie krzyża, którego ramiona tworzą dwie prostokątne kaplice. Do jego budowy użyto m.in. kamieni z ruin zamku. W murze otaczającym kościół znajduje się kapliczka z obrazem św. Barbary z początków XVIII w. Ponadto wartą obejrzenia jest znajdująca sie w okolicach rynku Szopka Olsztyńska.

 
Sołtys (Olsztyn): Barbara Krajewska
ul. Mstowska 5
  tel. kom: 697 842 962
e-mail: barbarakrajewska54@wp.pl 

Sołtys (Odrzykoń): Artur Cecota
ul. Paprociowa 8
tel. kom: 516 113 496
e-mail: artur.cecota@wp.pl

 

ZRĘBICE PIERWSZE I DRUGIE

Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1334. Jan Długosz w 1470 roku wymienia wieś zobowiązaną do płacenia dziesięciny snopowej konopnej na rzecz biskupa krakowskiego. Wieś w 1410 wzmiankowana jest jako Sdrzambice, później jako Strębice, także Zdrębice. Jest to nazwa patronacka od nazwy osobowej "Strąb". Według podania wiąże się ze zrębami po wykarczowanych lasach. Po wybudowaniu zamku w Olsztynie wieś służebna zobowiązana do zapewnienia warzyw i owoców dla załogi zamkowej. W 1581 roku Zrębice miały 2 łany kmiece. W Zrębicach istnieje parafia od 1334 roku. Wtedy to wzniesiono drewniany kościółek pod wezwaniem Wszystkich Świętych. W 1789 roku zbudowano nowy kościół pod wezwaniem Św. Idziego istniejący do dnia dzisiejszego. We wsi znajduje się remiza OSP, szkoła, kilka gospodarstw agroturystycznych, działa Koło Gospodyń Wiejskich.


Sołtys (Zrębice Pierwsze): Dorian Jelonek,
ul. Janowska 13,
tel. kom: 726 553 760
e-mail: dorianooo06@gmail.com

Sołtys (Zrębice Drugie): Kamila Ulrich
ul. Orlich Gniazd 2,
  tel. kom: 605 079 577
e-mail: ksztaner@gmail.com

KUSIĘTA

Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1385. Wtedy to Władysław Opolczyk nadał ze wsi dziesięcinę miodową klasztorowi na Jasnej Górze. Dawne nazwy "Koszęcin", "Koszęta". Również nazwa dzierżawcza pochodzi od nazwy osobowej "Koszęt". 

Wieś stanowiła własność królewską, należała do parafii we Mstowie, a następnie w Olsztynie. W 1787 roku we wsi królewskiej Kusięta posiadającej karczmę mieszkało 165 osób w tym 10 Żydów. W 1827 roku Kusięta, będące wsią rządową posiadały 42 domy i 237 mieszkańców. W 1880 roku podlegały gminie Rędziny. W 1911 roku przez wieś przeprowadzono linię kolejową relacji Częstochowa - Kielce. We wsi znajduje się remiza OSP, szkoła, działa Koło Gospodyń Wiejskich. Na obszarze wsi znajduje się Rezerwat Przyrody "Zielona Góra" oraz Góry Towarne, których wysokość w najwyższym punkcie sięga 349 m. n.p.m. z ciekawymi jaskiniami Towarna Dzwonnica, Cabanowa, Kopalna.

 
Sołtys: Gabriela Klimek
Kusięta 142,
tel.: 34 3285 185

PRZYMIŁOWICE

Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1306 i znajdujemy ją w aktach drugiego procesu biskupa krakowskiego Jana Muskaty wytoczonego mu przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę. Biskup Muskata nadał dziesięciny wartości 100 grzywien ze wsi Przemiłowice, położonej w pobliżu zamku o tej samej nazwie. Pierwotna nazwa wsi to "Przemulowicze", "Przemiłowice", "Przymiełowice". Nazwa patronacka pochodzi od nazwy osobowej "Przemił". W roku 1581 wieś Przemiłowice w parafii Mstów należała do zamku olsztyńskiego, powiatu lelowskiego, województwa krakowskiego, miała 8,5 łana. km. 1/4 roli. W roku 1827 Przymiłowice liczyły 40 domów i 247 osób i posiadały karczmę. W latach międzywojennych działał w wiosce wapiennik "Flora" i pobudowano szkołę. W czasach II wojny światowej przez m.in. Przymiłowice przebiegał pas niemieckich umocnień niewykorzystanych w 1945 roku. Po II wojnie światowej mieszkańcy Przymiłowic pracowali głównie w kamieniołomie "Kielniki" działającym w latach 1957-1978. We wsi znajduje się remiza OSP, w której mieści się oddział przedszkola gminnego z Olsztyna oraz stacja benzynowa, świetlica środowiskowa i kaplica.


Sołtys: Renata Guła
ul. Sokola 54
tel. kom: 509 718 591
e-mail: renusia1976@gmail.com

TURÓW

Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1294. Turów był wtedy własnością biskupa krakowskiego Jana Muskaty. Biskup Muskata oddał 3 wsie leżące koło zamku Przemilowice (w tym Turów) staroście krakowskiemu. Kolejna informacja pochodzi z roku 1532 gdy Turów wchodził w skład terytorium podległego zamkowi w Olsztynie jako własność króla. Mieszkało tam wtedy 7 rodzin kmiecych. W 1911 roku przez wieś przeprowadzono linię kolejową relacji Częstochowa - Kielce. We wsi znajduje się remiza OSP, szkoła, działa Koło Gospodyń Wiejskich, działają elektrownia, zakłady wytwarzające lody, rozlewnia napojów gazowanych .

Sołtys: Agnieszka Mszyca
ul. Szkolna 10
tel. kom: 0 601 699 308


BISKUPICE I BISKUPICE NOWE

Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1306. Biskupice były wtedy własnością biskupa krakowskiego Jana Muskaty. Nazwa Biskupice pochodzi od słowa biskup, nazwę tę noszą wsie należące w przeszłości do dóbr biskupich, które zakładane były przez biskupów. W 1564 roku lustracja podaje, że we wsi mieszka 14 kmieci. Lustracja województwa krakowskiego z 1789 roku opisuje Biskupice jako wieś, która posiada 19 ról, 3 komorników. W 1827 roku Biskupice miały 53 domy i 189 mieszkańców. Biskupice należą do parafii w Choroniu (wcześniej do parafii w Przybynowie.) We wsi znajduje się remiza OSP, szkoła, działa Koło Gospodyń Wiejskich. 

 


Sołtys (Biskupice): Zbigniew Banaszak
ul. Szkolna 2,
tel. kom: 503 143 025
e-mail: elazbys@amorki.pl

Sołtys (Biskupice Nowe): Mariusz Bugara
ul. Jodłowa 10
tel. kom: 513 184 891
e-mail: mbugara@wp.pl


BUKOWNO

Wieś w pobliżu Turowa. Do 1552 roku w parafii Mstów, następnie Olsztyn. Bukowno wchodziło w skład terytorium podległego zamkowi w Olsztynie. W 1827 roku było tu 23 domy i 189 mieszkańców.


S
ołtys: Sylwia Włodarska
ul. Słoneczna 16,
tel. kom: 600 169 619
e-mail: wlodarska.sylwia75@gmail.com

SKRAJNICA

W XIX wieku Wójtostwo, kolonia i folwark w powiecie częstochowskim w gminie i parafii Olsztyn. Kolonia miała 4 domy 42 mieszkańców i 18 mórg, folwark 2 domy, 10 mieszkańców i 219 mórg. W 1827 roku było tu 5 domów i 33 mieszkańców. We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury i świetlica środowiskowa.


Sołtys: Sylwester Płaneta
ul. Szczytowa 14 A
tel. kom:793 535 377
e-mail: sylwester.planeta36@gmail.com
 

KRASAWA

Wieś w parafii Zrębice od 1334 roku. Wchodziło w skład terytorium podległego starostwu w Olsztynie. W 1827 roku było tu 20 domów i 129 mieszkańców pracujących na 454 morgach.


Sołtys: Małgorzata Paul
Krasawa 7
tel. kom: 501 068 706
e-mail: daniel.paul123@wp.pl


Opracowanie: mgr Marek Romański
(nauczyciel Zespołu Szkół w Kusiętach)

 

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Sokole Góry to największy rezerwat przyrody znajdujący się na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Nazwa nadana przez miejscową ludność pozwala ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018