Świadczenia wychowawcze

Strona główna » GOPS OLSZTYN » Świadczenia wychowawcze

wielkość tekstu:A | A | A

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (Rodzina 500+)


Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje obywatelom polskim oraz niektórym kategoriom cudzoziemców. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
Uwaga! Jeśli osoba składająca wniosek przebywa za granicą w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celach zarobkowych, to – zgodnie z obowiązującymi przepisami – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany przekazać wniosek takiej osoby do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Jest on kompetentny do wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE/EOG w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.
W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.
W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.

Wnioski możną składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie pok.21 lub za pomocą:
•    bankowości elektronicznej,
•    portalu Emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl (konieczne jest założenie konta),
•    Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – (konieczne jest założenie konta).
   
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem” realizowane są w Oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Kontakt osobisty w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwy w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach:
– poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:30 do 14:30
Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach:
– poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 10:00
pod numerami telefonów:
32 606 3351, 32 606 3352,
32 606 3354, 32 606 3355,
32 606 3357, 32 606 3358,
32 606 3359, 32 606 3361,
32 606 3362, 32 606 3363
Adres do korespondencji: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.
Adresy e-mail do kontaktu:
– koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl
– koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl

 

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Parafia w Zrębicach istniała już w 1334 roku w spisach świętopietrza wymieniana jako Sdrzambicze (miejsce wytrzewione z krzaków i lasów). Według ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018