Artykuły

Strona główna » DZIENNY DOM SENIOR+

wielkość tekstu:A | A | A

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Dzienny Dom "Senior+" w Olsztynie

Uchwałą Nr XII/105/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 lutego 2016 r. Dzienny Dom Senior-WIGOR w Olsztynie został włączony w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć odbywa się w Dziennym Domu "Senior +", zlokalizowanym w budynku przy ulicy Zielonej 70 w Olsztynie. Seniorom została udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.
Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior+" mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Gminy Olsztyn. Z usług placówki może korzystać - 15 osób.
Placówka działa od poniedziałku do piątku w godz. od 8°° do 16°°.
 

Dzienny Dom Senior + w Olsztynie, tel. 737 513 439 lub 343285920 (GOPS w Olsztynie)
Fanpage: https://www.facebook.com/Senior-w-Olsztynie-101801381441363/
E-mail: seniorwigor@olsztyn-jurajski.pl, gops@olsztyn-jurajski.pl

 

  • KOMUNIKAT KORONAWIRUS

    W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr PSI.6334.66.2020 z dnia 20 maja 2020 r., w sprawie czasowego zawieszenia działalności placówek funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej i pieczy zastępczej do 7 czerwca 2020 r., ...

    czytaj więcej
Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Niepowtarzalna sceneria zamkowego wzgórza i okolic Olsztyna służyła znakomitym reżyserom do kręcenia ujęć znanym filmów: Rękopis znaleziony w ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018