Jaskinie w Sokolich Górach

Strona główna » Jaskinie w Sokolich Górach

wielkość tekstu:A | A | A

Regulacja ruchu pieszego w rezerwacie Sokole Góry

25 lipca 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał zarządzenia dotyczące rezerwatu Sokole Góry. Pierwsze z nich określa zadania ochronne, drugie reguluje ruch turystyczny w taki sposób, aby chronić przyrodę.

Rezerwat Sokole Góry, który w 2013 r. obchodził 60-lecie powstania, tradycyjnie był i jest popularnym celem wycieczek, zarówno okolicznych mieszkańców jak i turystów z całej Polski. Ze względu na urodę tego miejsca, na którą składają się między innymi piękny bukowy las, runo leśne ze storczykami, malownicze ostańce skalne, a także niedalekie ruiny Zamku w Olsztynie, w roku 2007 Wojewoda Śląski podjął decyzję o udostępnieniu go do ruchu turystycznego. Niestety kilka lat doświadczeń pokazało, że presja  turystyczna jest zbyt silna, co prowadzi do dewastacji i zagraża przedmiotom ochrony Sokolich Gór. Dlatego też Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, po konsultacjach z Regionalną Radą Ochrony Przyrody uznał za konieczne  przeanalizowanie obowiązujących zasad i wprowadzenie zmian.

W wyniku reorganizacji ruchu turystycznego zmienione zostały trasy ścieżki przyrodniczej oraz szlaku im. Barbary Rychlik. Bez zmian pozostał przebieg szlaków Orlich Gniazd oraz Dróżki Św. Idziego. Miejsca udostępnione do wspinaczki wytypowane zostały przy współpracy ze środowiskiem wspinaczy, reprezentowanym przez Polski Związek Alpinizmu. Przy ich wyznaczaniu kierowano się przede  ochroną walorów przyrodniczych oraz atrakcyjnością ostańców, stopniem wykorzystania skał przez turystów oraz ich lokalizacją. Znacząco zmienione zostały dotychczasowa zasady wejścia do jaskiń. Teraz, ze względu na konieczność ochrony tych obiektów, będzie to możliwe wyłącznie po uzyskaniu indywidualnego zezwolenia, o które można wnioskować do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Osoby odwiedzające powinny znać przepisy dotyczące ochrony przyrody, posiadać wiedzę na temat prawidłowego zachowania w jaskiniach oraz stosować się do zasad bezpiecznego uprawiania taternictwa jaskiniowego.

Informacje na temat planów ochrony rezerwatu oraz szczegółowe zapisy dotyczące ruchu turystycznego znajdują się w zarządzeniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach - bip.katowice.rdos.gov.pl


Na skraju rezerwatu przyrody Sokole Góry znajdują się tablice informującye o zagrożeniach i zasadach obowiązujących w rezerwacie.

Tablice przy głównych wejściach, w pobliżu parkingów i szlaków turystycznych zainstalowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach .

Rezerwat przyrody Sokole Góry - ze względu na swoje położenie, interesującą rzeźbę terenu bogatą w naturalne odsłonięcia wapieni jurajskich, różnorodne wapienne formy skałkowe oraz jaskinie - jest miejscem wyjątkowo atrakcyjnym turystycznie. Mając to na względzie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zdecydowała o umieszczeniu tablic informujących o obowiązujących zakazach, zakresie w jakim rezerwat został udostępniony oraz potencjalnych zagrożeniach związanych z poruszaniem się po nim. Miejsce to charakteryzują liczne stromizny, urwiska i jaskinie zagrażające bezpieczeństwu turystów.

- Jednym z głównych zagrożeń dla rezerwatów przyrody jest presja człowieka, w tym niestosowanie się do zakazów obowiązujących na ich terenach. Często jest to świadome działanie - ignorowanie zasad, niezgodne z prawem, wykorzystanie rekreacyjne i sportowe tych obszarów, np. jazda quadami, wspinaczka skalna, eksploracja jaskiń. Czasem jednak niewłaściwe zachowanie wynika z niewiedzy na temat form ochrony przyrody i zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania prawa. Podstawowym i bezpośrednim instrumentem przeciwdziałającym łamaniu zasad obowiązujących na terenach rezerwatów przyrody, jest dostęp do informacji, o tym jak należy się zachowywać, aby nie stanowić zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. - informuje Marlena Miloch z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

Tablice wykonano dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

W czasach międzywojennych w Jaskini Towarnej, zwanej także Jaskinią Niedźwiedzią, znaleziono szczątki niedźwiedzi jaskiniowych i ślady pobytu ludzi ze ...dalej

Jaskinia Towarna
Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018