Przedsiewzięcia 2016'

Strona główna » Fundusze unijne » Przedsiewzięcia 2016'

wielkość tekstu:A | A | A

Nowe drogi w Olsztynie

Podczas wakacji 2016’ kilka ulic w Olsztynie zyskało nowe nakładki. Na niektórych pojawiły się chodniki, miejsca postojowe i oświetlenie.

Oprócz nowej nawierzchni asfaltowej przy ul. Sobieskiego wykonano parkingi przy wylocie na ul. Żwirki i Wigury, obustronny chodnik i wjazdy z kostki betonowej oraz odwodnienie w postaci wpustów i studni chłonnych.Przy ul. Szkolnej wzdłuż ogrodzenia placu szkolnego położono nową nawierzchnię asfaltową. Powstała też  zatoka parkingowa na kilka samochodów oraz pobocze i wjazdy z kostki brukowej.

Na ul. 3-go Maja – od Zielonej do Sobieskiego - powstała nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5m, a od Sobieskiego do Polnej jezdnia z kostki brukowej z jednostronnym chodnikiem i wjazdami. Nawierzchnię asfaltową i wjazdy z kostki brukowej zyskała także ul. Jodłowa. 

Przy ul. Małej powstała nawierzchnia asfaltowa, parking dla 10 samochodów oraz rondo. Od skrzyżowania z ul. Zieloną powstał ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej. Część ulicy zyskała chodnik oraz wpusty i studnie chłonne. Inwestycja kosztowała 800 tys. zł. Z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019 Gmina pozyskała 343 tys. zł. Partnerem w realizacji zadania była Wspólnota Gruntowa Olsztyna, dofinansowała zadanie kwotą 50 tys zł.

 
 

Gmina zbudowała także ciąg dalszy ul. Polnej – aż do lasu. Powstała nawierzchnia asfaltowa, chodniki i odwodnienie. Jezdnia o szerokości 5 metrów na długości 114 m ma chodnik obustronny, a dalej jednostronny. Wjazdy na posesję wykonano z kostki brukowej. Całość kosztowała 420 tys. zł.


Otwarcie boiska w Olsztynie

1 września 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Olsztynie. Wydarzenie połączono z inauguracją roku szkolnego 2016/2017.

Wstępem do uroczystości otwarcia boiska była prezentacja multimedialna pt. „Nasze boisko wczoraj i dzisiaj”, którą zobaczyła społeczność szkoły podczas akademii inaugurującej nowy rok szkolny.

Uroczystość w plenerze otworzyli:  wójt gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski, dyrektor szkoły Podstawowej w Olsztynie, Grażyna Bednarek oraz prowadzący wydarzenie Irek Bieleninik.

Obiekt w sposób doskonały poprawi jakość zajęć sportowych. Oświetlone boisko z płytą o sztucznej nawierzchni, wyposażone jest w odpowiedni osprzęt sportowy, który umożliwia grę w:  piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa oraz badmintona. Ponadto wokół boiska wykonane została bieżnia o nawierzchni tartanowej do długich biegów i sprintu oraz miejsce do skoku w dal. Całość boiska okalają piłkochwyty. Zadbano także o dobre połączenie budynku szkoły z obiektem sportowym. Powstało wejście umożliwiająca bezpośrednie wyjście na boisko oraz infrastruktura komunikacyjna. Renowacji zostały poddane także pomieszczenia techniczne, zyskały nową elewację ze stolarką okienną i drzwiową, nowy jednolity dach i odnowione wnętrze.

Wzdłuż ul. Szkolnej powstała zatoka postojowa na kilka samochodów, a przy sąsiedniej ul. Małej powstał nowy parking.

Całkowita wartość zadania to 531 tys. zł. Środki w kwocie 129 tys. Gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Remont Szkoły w Biskupicach

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Biskupicach wrócili po wakacjach do wyremontowanego budynku z nowym dachem, odnowioną elewacją i odświeżonymi salami.

Oprócz nowego dachu budynek zyskał kolorową elewację. Pojawiły się także nowe obróbki blacharskie, rynny, kominy i instalacja odgromowa. Przed szkołą zlikwidowane zostało, pogarszające bezpieczeństwo uczniów, zejście do piwnicy. Przy wejściach do budynku położono płytki. Na placu szkolnym powstał także parking z kostki brukowej. Jesienią planowana jest budowa nowego ogrodzenia.

Całkowity koszt inwestycji w kwocie 180 tys. zł, w całości sfinansowano z gminnego budżetu.


Oświetlone skrzyżowanie w Olsztynie Odrzykoniu

Gmina Olsztyn oświetliła niebezpieczne skrzyżowanie na drodze krajowej przy zjeździe na Odrzykoń i Kusięta obok stacji paliw. Nad pasami dla pieszych pojawiły się całodobowe żółte światła pulsacyjne.

Widoczne z daleka pulsatory ostrzegają kierowców, a oświetlenie całego rejonu pozwola bezpiecznie dotrzeć na przystanek komunikacji miejskiej mieszkańcom oraz pracownikom pobliskich firm. 

Środki na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przeznaczyła Rada Gminy Olsztyn. Brała pod uwagę spore obciążenie ruchem tego odcinka DK-46 na co dzień oraz podczas weekendów. Koszt wykonania to 68 tys. zł.

 


Nowy wóz strażacki dla Biskupic

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach zyskała nowy, lekki wóz bojowy na podwoziu Peugeot.

Wóz przekazał druhom Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn wraz z przewodniczącym Rady Gminy Olsztyn, Zbigniewem Banaszakiem, podczas obchodów 90-lecia Jednostki, 2 października 2016r. Samochód poświęcił ks. dr Marian Duda.

- Jesteśmy dumni, że udało się zakupić nowy samochód, który może zastąpić mocno wysłużonego Żuka. Dziękuję za dobrą współpracę prezesowi OSP Biskupice Waldemarowi Kondysowi. Gratuluję wszystkim druhom z OSP Biskupice - mówi wójt Tomasz Kucharski. 

Wóz za 135 tys. zł zakupiono dzięki środkom z budżetu Gminy Olsztyn (70 tys. zł.), kwocie 50 tys. zł przekazanej przez Państwową Straż Pożarną (MSWiA), wsparciu Zakładu Produkcyjnego WOSANA (10 tys. zł) oraz części funduszy sołeckich Biskupic i Biskupic Nowych.

Dotychczas druhowie korzystali z ciężkiego samochodu gaśniczego marki Steyr 1491 Rosenbauer SLF 11000 - GCBA 11/502011 r., pozyskanego w 2011 r. z PSP w Katowicach.
 


Chodnik do Miejsca Straceń

W ramach porozumienia między Gminą Olsztyn i Powiatem Częstochowskim przedłużono chodnik wzdłuż ul. Mstowskiej – do Miejsca Straceń w Olsztynie.

126 m chodnik o szerokości 2 m został wykonany z kostki brukowej. Jest także nowa organizacja ruchu z przejściem dla pieszych oraz oznakowaniem poziomym i pionowym. 

Całkowity koszt inwestycji pn.: „Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1043 S, ul. Mstowska w m. Olsztyn” to 57 274 zł. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy kwotą 33 317zł. Pozostałe koszty tj. 23 957 zł poniósł Powiat Częstochowski. Koszty dokumentacji w kwocie 6 150 zł, również sfinansowali partnerzy.

 


E-geodezja w Gminie Olsztyn


Za 307 008,00 zł Gmina Olsztyn realizuje projekt usprawniający elektroniczny dostęp do informacji i usług dotyczących zasobów planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych.

W ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn” w urzędzie Gminy Olsztyn wdrażany jest System Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem dostosowywanym do struktury organizacyjnej Urzędu. System będzie służył do gromadzenia, aktualizacji i dystrybucji danych przestrzennych.

Gmina na realizację zadania pozyskała 260 956,80 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 (EFRR) dla osi priorytetowej: II Cyfrowe śląskie dla działania : 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Zakupiono już sprzęt komputerowy i infrastruktury sieciowej wraz z koniecznym oprogramowaniem , w tym  m.in.: dwa serwery, wielkogabarytową drukarkę A0 oraz zestaw komputerowy Notebook.

W ramach projektu pracownicy odbędą niezbędne szkolenia w zakresie wdrożonych rozwiązań systemu Informacji Przestrzennej i geoportalu.

System będzie świadczył usługi teleinformatyczne dotyczące zadań gminy z zakresu: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ewidencja mienia gminnego, umowy cywilno-prawne, użytkowanie wieczyste, wydawanie decyzji o podziałach oraz podziałach i scaleniu, ewidencja miejscowości, ulic i adresów, zasób lokalowy, ewidencję dróg gminnych i obiektów mostowych, zajęcie pasa drogowego, oferty inwestycyjne, turystyka sport i edukacja w zakresie lokalizacji obiektów w geoportalu, gminna ewidencja zabytków i utworzenie meta danych zgodnie z Dyrektywą INSPIRE.


 

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Sokole Góry to największy rezerwat przyrody znajdujący się na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Nazwa nadana przez miejscową ludność pozwala ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018